top of page

ARTICLE

Desiccant.jpg

ปัจจุบันความสำคัญของการจัดการและซ่อมบำรุงได้สร้างความต้องการสำหรับกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปกป้องส่วนประกอบของกังหันลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียร์บ็อก และ...

Air-Chiller.jpg

เครื่องทำความเย็น ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กเพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)..

Circuit.jpg

ข้อดีของวงจร HI-LOW : ประหยัดกำลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือชุดต้นกำลังที่ใช้ขับปั๊ม นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนกระบอกสูบไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูง...

Metal-Detector.jpg

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ...

Vibrator.jpg

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใช้กับงานที่ต้องการการเคาะ สั่น เขย่า ...

Cabinet Cooler.jpg

Noren เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้ระบายความร้อนจากตู้คอนโทรลไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีของ Heat Pipe...

bottom of page