FILTRATION

DEPARTMENT

     ศูนย์รวมอะไหล่ไส้กรอง ไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองไฮดรอลิค และระบบการกรองคุณภาพสูง พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการกรอง

ติดต่อ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578
E-Mail : sales.ftr@pneumax.co.th

Product-highlight-FTR.jpg

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.