Off Line Filter

Off Line Filter : Flushing Cart unit PNEUMAX

จำหน่าย Off Line Filter ชุดเครื่องกรองน้ำมันที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และบำรุงรักษาระบบเพื่อทำความสะอาดและระบายความร้อน

Specification :

- แก้ไขปัญหาปั๊ม มอเตอร์ และกระบอกไฮดรอลิคชำรุดเสียหาย

- แก้ไขปัญหาวาล์วติด และคอล์ยไหม้

- ลดเวลาในการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน

- ใช้สำหรับกรองน้ำมันให้สะอาด

- ใช้ในการเติม - เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

- ใช้ในการล้างทำความสะอาด

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578