top of page
นโยบายคุกกี้ (1)-3.png

Cookies Policy

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

            เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์  (www.pneumax.co.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยนโยบายคุกกี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

            คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบัน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้

ประโยชน์ของคุกกี้

            คุกกี้จะช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เกิดความรวดเร็วในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ประเภทของคุกกี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Essential Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

 

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเข้าถึง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจและพฤติกรรมของท่านมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

  • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านเคยเลือกหรือตั้งค่าไว้ เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดเนื้อหาที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็วให้กับท่าน

 

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Marketing Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยติดตามกิจกรรมออนไลน์ เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของท่านเพื่อแสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน และช่วยให้ผู้โฆษณาส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

รายการคุกกี้ที่เราใช้งาน

การจัดการคุกกี้

            ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการผ่านคุกกี้ ซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้บนบราวเซอร์ยอดนิยม ได้ดังนี้

            ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่านสามารถจะจัดการการใช้ Google Analytics Cookies ในทุกเว็บไซต์ได้ใน http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. และสามารถจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ใน www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

            นโยบายคุกกี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะมีการแจ้งประกาศให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญบนเว็บไซต์นี้ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

นโยบายคุกกี้นี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2022

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานใหญ่

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266-9
Email : sales@pneumax.co.th

bottom of page