Desiccant Breather Dryers

Desiccant Breather Dryers : DRYTECH

Advantage : 

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค, น้ำมันเกียร์ รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน

  • ประสิทธิภาพในการดูดซับยังคงเดิมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

  • สารดูดซับความชื้นมีประสิทธิภาพสูง (<100 ppm H2O)

  • อายุการใช้งานนานกว่าแบบ Silica gel

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578