top of page

GEAR PUMP

ส่วนประกอบภายในเกียร์ปั๊ม

(1) Retaining Ring
(2) Shaft Seal 
(3) Front Cover 
(4) Plain Bearing 
(5) Centering Pin(6) Gear
(7) Gear (frictional)
(8) Housing Seal
(9) Pump Housing
(10) Bearing(11) Axial Zone Seal
(12) Support
(13) End Cover
(14) Fastening Screws

 

     หลักการทำงาน  การดูดและการส่งของปั๊มอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงปริมาตร จากรูป ในจังหวะดูด เพลาขับทวนตามเข็มนาฬิกา และพาให้เพลาตามหมุนตามเข็มนาฬิกา ทำให้ปริมาตรในห้องดูดเพิ่มขึ้นความดันลดลง น้ำมันถูกเติมเข้ามาในร่องเฟือง เมื่อเพลาขับหมุนต่อไปอีก น้ำมันจะถูกขังอยู่ระหว่างร่องเฟืองและตัวเรือน โดยอาศัยยอดเฟือง (gear tip) เป็นตัวซีล และเมื่อเพลาขับหมุนต่อไปอีกในจังหวะส่งเพลาขับและเพลาตามขบกันทำปริมาตรลดลงและความดันเพิ่มขึ้น น้ำมันถูกส่งออกไปสู่ระบบได้

     ภายในปั๊ม แผ่นประกบ (Bearing block) ทางด้านดูดจะมีช่องทางที่น้ำมันสามารถที่จะไหลเข้าไปที่ส่วนต่างๆ ของปั๊มเพื่อเป็นการหล่อลื่นที่ความดันต่ำ เช่น ซีลคอเพลา, จุดสัมผัสต่างๆ ของชิ้นส่วนภายใน (เส้นสีฟ้าในรูป) และในจังหวะส่ง น้ำมันจะถูกส่งจากท่อทางส่งของปั๊มผ่านช่องทางที่แผ่นประกบทางด้านส่งไปยังด้านหลังของ Bearing block (เส้นสีแดงในรูป) เพื่อที่จะบีบให้ตัวเฟือง และ แผ่นประกบ ชิดกันมากขึ้นในขณะที่ความดันในระบบสูงขึ้น

 


ข้อดี และ ข้อเสีย ของ GEAR PUMP

ข้อดี 
- ความดันใช้งานได้ค่อนข้างสูง 
- ราคาถูก 
- ช่วงของความเร็วรอบเปิดกว้าง 
- ช่วงของอุณหภูมิ และ ความหนืด เปิดกว้าง

ข้อเสีย
- เสียงดัง การจ่ายน้ำมันเป็นห้วงๆ 
- Bearing รับแรงเพียงด้านเดียว 
- ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรต่ำเมื่อเทียบกับปั๊มชนิดอื่น

 


ปัจจัยในการเลือก Gear Pump (ปั้มเฟือง)

1. ปริมาตรของปั้ม มีหน่วย cc/rev (ปริมาตรยิ่งมากจะทำให้กระบอกหรือมอเตอร์ไฮดรอลิคยิ่งเคลื่อนที่เร็ว) 
2. ความดันสูงสุดที่ปั้มทนได้ มีหน่วย Bar (ความดันยิ่งมาก จะทำให้กระบอกหรือมอเตอร์ไฮดรอลิคยิ่งมีแรง) 
3. ขนาดและตำแหน่งติดตั้งปั้ม(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง) 
4. ทิศทางการหมุนของปั้ม(เอาเพลาปั้มชี้เข้าหาตัว หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 


ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะสตาร์ท Gear Pump

ตรวจเช็คสภาพโดยรวมภายนอกให้เรียบร้อยก่อนสตาร์ทปั๊ม 
เช่น ท่อทางน้ำมัน เข้า ออก

ตรวจเช็คทิศทางการหมุนของปั๊มให้ถูกต้อง

ในการประกอบเพลาขับของปั๊มเข้ากับยอยจะต้องหลีกเลี่ยงการตอก

การประกอบยอยต้องมีระยะรุนตามที่กำหนดเพื่อป้องกันแรงตามแนวแกนที่เกิดขึ้น

Vacuum ในท่อดูดต้องไม่ต่ำกว่า 0.7 bar abs. และไม่สูงกว่า 3 bar abs. 
ความหนืดที่เหมาะสม 10-300 mm2

การติดตั้งปั๊มกับชุดต้นกำลัง

การติดตั้งปั๊มในแนวดิ่ง

ตรวจเช็คสภาพโดยรวมภายนอกให้เรียบร้อยก่อนสตาร์ทปั๊ม 
เช่น ท่อทางน้ำมัน เข้า ออก

การติดตั้งปั๊มในแนวนอน

การติดตั้งปั๊มโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน ประกอบกับ Bell Housing และจุ่มปั๊มลงในถังน้ำมันไฮโดรลิก ข้อดี จะช่วยลดเสียงดังของปั๊ม และ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดของปั๊ม

การติดตั้งโดยใช้มอเตอร์ไฟฟฟ้าแบบขาตั้งพร้อมหน้าแปลน ประกอบกับ Bell Housing

ถ้าปั๊มติดอยู่นอกถังน้ำมันให้ติดตั้งตามรูป และต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งท่อไหลกลับใกล้กับท่อดูด

QR-HYD.png

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  575, 710

Line-HYD_Artboard 36.png
bottom of page