ARTICLE

Inverter.jpg

การเลือกใช้ Inverter ในการทำงาน ลักษณะเชิงกล : แรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque Load) เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ และ แรงบิดคงที่ (Constant Torque Load) เช่น ลิฟท์ คอนเวเยอร์...

Desiccant.jpg

ปัจจุบันความสำคัญของการจัดการและซ่อมบำรุงได้สร้างความต้องการสำหรับกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปกป้องส่วนประกอบของกังหันลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียร์บ็อก และ...

Air-Chiller.jpg

เครื่องทำความเย็น ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กเพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)..

Circuit.jpg

ข้อดีของวงจร HI-LOW : ประหยัดกำลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือชุดต้นกำลังที่ใช้ขับปั๊ม นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนกระบอกสูบไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูง...

Metal-Detector.jpg

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ...

liquid-pump-icon.jpg

ปัจจุบัน เทคโนโลยีปั๊มแรงดันสูง เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากสภาวะแรงดันสูง-สูงมาก...

RootBlower.jpg

ปัจจุบันนี้การขนส่ง ลำเลียงขนถ่ายวัสดุด้วยระบบเป่า ได้มีบทบาทที่สำคัญต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งได้พัฒนาให้สามารถลำเลียง...