top of page

จาระบี (Grease)

     เป็นสารหล่อลื่นลักษณะกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลว ทำจากน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันพืชผ่าน ปฏิกิริยากับด่างในลักษณะเดียวกับสบู่ มีจุดเด่นที่จะเหนียวข้นเมื่ออยู่ในสภาพปกติ แต่จะไหลสะดวก เหมือนน้ำมันหล่อลื่นเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการเสียดสี, จึงนิยมใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่ไม่สามารถหยอด น้ำมันได้บ่อย หรือใช้ในจุดที่ลักษณะกลไกไม่เอื้อต่อการใช้น้ำมันหล่อลื่น.

 

 

วิธีการผลิตจาระบี

    เริ่มโดยการนำเอาไฮดรอกไซด์ของโลหะ(ด่าง) มาผสมกับไขสัตว์หรือน้ำมันพืช ให้เป็นสบู่เสียก่อน แล้วจึงผสมน้ำมันพื้นฐานกับสบู่ ขั้นตอนต่อไปก็เติมสารเพิ่มคุณภาพต่าง ๆ (Additive) ตามแต่ต้องการ ปกติแล้วกระบวนการทั้งหมดจะทำในภาชนะอันเดียวกัน เรียกว่า Kettle เป็นถังเหล็กมีลักษณะกลมสูง ตอนล่างเป็นกรวย ภายในมีเครื่องกวนซึ่งหมุนอยู่ในแนวตั้ง เครื่องกวนจะกวนให้น้ำและสบู่เคล้า ด้วยกัน ภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จาระบี ออกมา

 

ส่วนผสมของจาระบี

    โดยปกติน้ำมันหล่อลื่นเป็นของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นได้ดีที่สุด และต้องทำให้น้ำมันมี สภาพคงตัวไม่ให้มีการไหล โดยใช้วิธีการผสมกับสารที่ทำให้ข้นเหนียว (Thickener) ได้แก่ สารจำพวกสบู่ ซึ่งมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะให้คุณสมบัติแก่ จาระบี ที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้อาจเติมสารเคมี (Additives) เพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับสภาพงานต่าง ๆ

การเลือกใช้จาระบี

  • สัมผัสกับน้ำและความชื้นหรือไม่

  • อุณหภูมิใช้งานสูงมากน้อยแค่ไหน

  • ในกรณีที่สัมผัสทั้งน้ำและความร้อนด้วยกัน

  • มีแรงกดแรงกระแทก (Load) ระหว่างการใช้งานมากน้อยแค่ไหน

  • สภาพแวดล้อมทั่วไป, ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก มากน้อยแค่ไหน

     บริษัท YAMABARA INDUSTRIAL ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการผลิตจาระบี และสารหล่อลื่นงานอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท 


     โดยทางบริษัทมีเครือข่ายการให้บริการมากกว่า 700 แห่งทั่วโลก เพื่อรองรับลูกค้าให้ทั่วถึง และให้การบริการงานขาย รวมถึงให้การศึกษาและฝึกอบรมสัมนาให้เความรู้เกี่ยวกับการหล่อลื่น พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโดยตรงสำหรับจาระบีและสารหล่อลื่น 


     บริษัทมี OEM/ODM เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆด้วยคุณภาพจากทีม วิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทำให้สามารปรับแต่งการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะงานให้ กับทางลูกค้าได้

น้ำมันปั๊มสุญญากาศ LEYBONOL LVO 100 (N62)

QR-PUM.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 606 - 623

Line-PUM_Artboard 35.png
bottom of page