ARTICLE

​ PFPE Lubricant สำหรับปั๊มสุญญากาศ ชนิดที่มีน้ำมันหล่อลื่นในตัวปั๊มฯ จะมีเกรดน้ำมันให้เลือกหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท​...

H.A.C.C.P. เป็นวิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา...

ท่านทราบหรือไม่ น้ำที่ปะปนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นมักจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเครื่องจักรทุกอุตสาหกรรม...

OXYHYDROGEN GAS GENERATOR เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้าง หรือผลิตแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้นี้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้...

Rotary Joint หรือ ข้อต่อหมุน เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้อย่างหลากหลาย...

Please reload

สกรอเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นปั๊มลมแบบออยฟรี หรือที่เรียกว่า ปั๊มลมปราศจากน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งมีการใช้กันเฉพาะในห้องแล็ป...

ระบบไฮดรอลิคที่ต้องการให้แกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนเข้า-ออก พร้อมกัน มี 3 วิธี...

Single Axis Robot นั้นเป็นส่วนหนึ่งในระบบอัตโนมัติ โดยการใช้งานนั้นสามารถนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของฐาน Robot...

Please reload

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.