top of page

เทคโนโลยีแผ่นกรองป้องกันไฟฟ้าสถิต Spark Buster

BROCHURE_Spark03-02.png
logo-02.png

       จากจุดประสงค์ของผู้ผลิตนำมันที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตน้ำมันจึงจัดหาน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมรุ่นใหม่ให้กับ OEM และผู้ปฏิบัติงานระบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม (น้ำมันพื้นฐานกลุ่ม I) ที่มีความเสี่ยงที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.
      ในอดีต น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไปมักมีขี้เถ้าและซิงค์ไดไทโอฟอสเฟต (ZDDP) เป็นสารเติมแต่งป้องกันการสึกหรอและป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้จัดอยู่ในประเภทที่เป็นอันตราย.

        อย่างไรก็ตาม น้ำมันเหล่านี้มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ (น้อยกว่า 500 pS/m)  เมื่อน้ำมันไหลผ่านไส้กรองในระบบ ไฮดรอลิก อาจเกิด “ปรากฏการณ์การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในไส้กรองแบบคงที่ (ESD)”  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟในระบบ ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันและความเสียหายต่อส่วนประกอบไฮดรอลิก.

เป็นเวลาหลายปีที่ FILTREC มีผลิตภัณฑ์ป้องกัน “ปรากฏการณ์การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในไส้กรองแบบคงที่ (ESD)”  แต่ตอนนี้ลูกค้าสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้คือ ABSOLUTE BETA   ซึ่งเป็นวัสดุกรองป้องกันไฟฟ้าสถิต SPARK BUSTER สามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต และมีประสิทธิภาพในการกรองดีเยี่ยม ซึ่งเป็นปัจจัยนึงในระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง.

BROCHURE_Spark02-03.png
BROCHURE_Spark04.png

ESD คืออะไร ?

   ElectroStatic Discharge (ESD) คือ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในไส้กรอง ซึ่งเกิดจากของเหลวในระบบไฮดรอลิกที่ไหลผ่านวัสดุกรองที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่นวัสดุไฟเบอร์กลาสมาตรฐานหรือวัสดุสังเคราะห์) และทำปฏิกริยาก่อตัวประจุสะสมจากกระบวนการไฟฟ้าสถิต(Triboelectricity ) หากปล่อยให้มีประจุในไส้กรอง จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คุณสมบัติของน้ำมัน หากแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเกินค่าที่กำหนด (ความเป็นฉนวนของน้ำมัน) จะเกิดการ "สลายตัวของอิเล็กทริก" และประจุไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความเร็วในการไหล (Flow rate) และ ความหนีดของน้ำมัน (vicosity)

เมื่อ ESD เกิดขึ้นในระบบที่ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต อาจมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เช่น :
-  คุณสามารถได้ยินเสียง เสียงแตกคล้ายกับโพรงอากาศ
-  คุณจะเห็นร่องรอยความเสียหายจากการเผาไหม้ 
 เพื่่อให้แน่ใจว่าทั้งระบบทำงานโดยไม่มีความเสี่ยง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบตัวกรองป้องกันไฟฟ้าสถิตที่สามารถป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตที่เป็นอันตรายได้ และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้กรองที่ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต ABSOLUTE Spark buster .

 

ปัญหาใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้
 

ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตอาจร้ายแรงได้ เช่น:

 • ประกายไฟสามารถไหม้และทำให้เกิดรูด้านในของชั้นกรองได้ เป็นผลให้อนุภาคสิ่งสกปรกสามารถผ่านรูโดยไม่ผ่านการกรองได้

 • ประกายไฟสามารถเคลื่อนจากตัวกรองไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น oil tank , valves ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันและการเสื่อมสภาพอุปกรณ์ ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงหรืออาจเกิดความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นจากการระเบิดของตัวกรอง 

 • อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้องค์ประกอบของตัวกรองเกิดการปนเปื้อนเร็วขึ้น

 • คลื่น ESD มีคุณสมบัติที่สามารถขัดขวางและสร้างความเสียหายให้กับเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดอ่อนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบไฮดรอลิก

 • เมื่อองค์ประกอบมาตรฐานได้รับผลกระทบจาก ESD ค่า Pressure Drop อาจสูงขึ้นจากสภาวะปกติถึงสองเท่า ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบและเพิ่มการสูญเสียพลังงาน

ABSOLUTE BETA  Sparker buster มีประโยชน์อย่างไร
 

 • สามารถป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตในระบบการกรอง 

 • ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเครื่องจักรและระบบ (โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการสตาร์ทเครื่องขณะเครื่องเย็น)

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

 • ลดการเสื่อมสภาพของน้ำมันและอายุการใช้งานน้ำมันที่ยาวนานขึ้น

 • ลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน

 • ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซม

 • เพิ่มอายุการใช้งานของระบบให้สูงสุด

 • เพิ่มความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

BROCHURE_Spark05-02.png

รูปที่ 1 – กราฟประจุคงที่เทียบกับอัตราการไหล (โดยใช้น้ำมันที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ)

BROCHURE_Spark06-03.png

รูปที่ 2 –กราฟเปรียบเทียบแรงดันตกคร่อม กับ อัตราการไหล (โดยใช้น้ำมันที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ)

BROCHURE_Spark07-04.png

รูปที่ 3 – การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตที่ทดสอบโดยไม่มีตัวกรองป้องกันไฟฟ้าสถิตในแผนก R&D ของเรา

QR-FTR.png
Line-FTR_Artboard 34.png

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578

bottom of page