ARTICLE

Vibrator.jpg

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใช้กับงานที่ต้องการการเคาะ สั่น เขย่า ...

Lobe-Pump-Durrex.jpg

Lobe Pump คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืด ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เสื้อปั๊มและใบพัดผลิตมาจากวัสดุสแตนเลส 316L ได้มาตรฐาน FDA...

bete - spray nozzle.jpg

หัวฉีดคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ..

Nitrogen-Generator.jpg

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความประหยัดและปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจน...

Cabinet Cooler.jpg

Noren เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้ระบายความร้อนจากตู้คอนโทรลไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีของ Heat Pipe...

Peristaltic-Pump.jpg

Oxygen Generator นำไปใช้บำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร

Pipe-Tube-Sch.jpg

Pipe และ Tube มีความหมายเหมือนกันคือ “ท่อ” แต่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนที่สุด ตรงที่การบอกขนาด ..

Beta-Ratio.jpg

สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฮโดรลิค นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณของสารปนเปื้อน ที่เป็นของแข็งมีจำนวนมาก และไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพ ...