ARTICLE

bete - spray nozzle.jpg

หัวฉีดคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ..

Nitrogen-Generator.jpg

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความประหยัดและปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจนแบบสำเร็จรูป...

PP-R-System.jpg

PPR มีหลายชนิดหลายแบบ ในแต่ละแบบยังมีการเรียกได้อีกหลายๆชื่อ เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสชื่อของท่อพีพี-อาร์....

Ballscrew.jpg

หน้าที่หลักของ Ballscrew คือการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวหมุน เป็นการเคลื่อนที่ในเชิงเส้นหรือเปลี่ยนจากแรงบิดเป็นแรงผลัก...

Pipe-Tube-Sch.jpg

Pipe และ Tube มีความหมายเหมือนกันคือ “ท่อ” แต่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนที่สุด ตรงที่การบอกขนาด ..

Beta-Ratio.jpg

สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฮโดรลิค นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณของสารปนเปื้อน ที่เป็นของแข็งมีจำนวนมาก และไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพ ...

Logic-Element2.jpg

Logic Element แบบมี Damping Nose จะมีลักษณะส่วนปลายของลูกป๊อปเปท ยาวกว่ารุ่นที่ไม่มี Damping Nose จะทำให้มีการหน่วงเวลาในการเปิด-ปิดช้าลง...