top of page

Vacuum Pump After Sales & Service

     ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) มีใช้อยู่ หลากหลายอุตสากรรมจึงจำเป็นที่จะต้อง ดูแลบำรุงรักษาเพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน บริษัทนิวแม็กเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) สำหรับโรงงานอุสาหรรม และกลุ่มงานวิจัยฯ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี มีการให้บริการข้อมูลทางเทคนิค การใช้งาน การดูแลรักษาจนถึง ออกแบบ และ บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงอีกทั้งการสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจ

      ในส่วนของงานบริการปั๊มสุญญากาศ บริษัทนิวแม็กสามารถให้บริการได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึง อะไหล่ทุกชิ้นส่วนที่เกิดจากการเสียหาย อะไหล่ที่ถึงรอบการเปลี่ยนตามข้อมูล Preventive Maintenance ของคู่มือผู้ผลิต

Seminar-PNE-Pneumatic-Grippers-&-Vacuum-
Seminar-PUM-Basic-Hydraulic-for-Industri

     ทีมวิศวกร ทีมซ่อมบำรุง ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคการซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศจาก ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในทุกปี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง คุณภาพอะไหล่สำหรับปั๊มสุญญากาศ (Spare Part for Vacuum Pump) เช่น ไส้กรองน้ำมัน (Oil Filter) , ไส้กรองน้ำมันขาออก (Exhaust Filter) , น้ำมันสำหรับปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Oil) , ใบเวน (Vane) , ไส้กรองอากาศ (Air Filter) , O-Ring & Gasket kit เป็นต้น จุดเด่นของงานบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ทีมงานฝ่ายวิศวกร 
มีหน้าอบรมสัมนาทั้งในและนอกสถานที่ให้กับทางผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจ ในการใช้งาน การแก้ไขเมื่อปั๊มมีปัญหา การบำรุงรักษาปั๊ม การออกแบบระบบ การคำนวณการใช้งาน การเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน

Seminar-PNE-Pneumatic-Grippers-&-Vacuum-
Capture13.JPG

2. ทีมฝ่ายบริการ 
     มีหน้าที่ตรวจเช็คปั๊ม ซ่อมปั๊ม เปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทั้งในหน้าร้านและหน้างาน และติดตั้งปั๊มเพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในแต่ละครั้งถ้าทางผู้ใช้งานต้องการปั๊ม ทางฝ่ายบริการก็มี ปั๊มเตรียมพร้อม เอาไว้ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานในขณะปั๊มกำลังส่งซ่อมเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ทางผู้ใช้งานโดยไม่ต้องหยุดการผลิต ในส่วนของ Quality Control (QC) การซ่อมปั๊ม แต่ละครั้งจะทำการวัดประสิทธิภาพของตัวปั๊มทั้งก่อนซ่อมและหลังซ่อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรู้ได้ว่าปั๊มสามารถทำค่าสุญญากาศได้กี่มิลลิบาร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพปั๊ม

Capture5.JPG

3.เก็บ Stock สินค้า 
     ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปีที่อยู่ในวงการอุตสาหรรมไทย ทางนิวแม็กจึงมองเห็นว่าการ Stock อะไหล่ปั๊ม และปั๊มใหม่มีความสำคัญมาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทางเรา เช่น ปั๊มเกิดการเสียหายหรือถึงรอบที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทางเราก็พร้อมที่จะคอยให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว

QR-PUM.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 606 - 623

Line-PUM_Artboard 35.png
bottom of page