top of page

Air Bearing , Maglev Blower ปั๊มอัดลม

       ในอดีตการบำบัดน้ำเสียในระบบโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงบำบัดน้ำเสียทั่วไป ฯลฯ  นิยมใช้ปั๊มอัดลม  Root Blower , Lube Blower และ Ring Blower  ซึ่งปั๊มอัดลมชนิดดังกล่าวมีข้อจำกัดในหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน เช่น ประสิทธิภาพการใช้งานต่ำ ใช้พลังงานสูง การซ่อมบำรุงกวนใจ และเสียงดัง ฯลฯ

        ในปัจจุบันการเลือกใช้ปั๊มในวงการระบบบำบัดน้ำเสียในระบบโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงบำบัดน้ำเสียทั่วไป ฯลฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของปั๊มอัดลมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การยืดหยุ่นในการใช้งาน และการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น ทางบริษัท นิวแม็ก จำกัด มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดีจึงนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และยุคสมัยที่แนวโน้มค่าพลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ทำให้มุ่งเน้นจุดทำกำไรจากค่าพลังงานแล้วมองเห็นภาพในจุดคุ้มทุนมากยิ่งขึ้น

        ในอนาคตค่าพลังงานที่อาจจะสูงขึ้น และการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกทำให้ทางบริษัท นิวแม็ก จำกัด จึงนำแนวคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะลงสู่พื้นที่สาธารณะ เช่น แม่น้ำ คลอง และลำธาร จึงได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานในกลุ่มบำบัดน้ำเสีย โดยเลือกชนิดปั๊มปั้มอัดลม Air Bearing , Maglev , Air foil Blower  ซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการเลือกลงทุนในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสม และเห็นผลลัพธ์ทันที ดังต่อไปนี้

8 เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Air Bearing Maglev Blower

  1. Oil free ไม่มีน้ำมันในระบบ : ปั้มอัดลมประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อหล่อลื่นระบบภายใน  จึงทำให้ไร้การปนเปื้อนปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของการกำจัดสารหล่อลื่น  ซึ่งจะปนเปื้อนในแหล่งน้ำอากาศ ฯลฯ

  2. Maintenance free ไม่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนื่องจากเป็นปั้มที่ไม่มีจุดสำผัสโดยตรง (Non touching) ทำให้มีความสึกหล่อตามรอบชั่วโมงการทำงานปกติ

  3. Energy saving ประหยัดพลังงาน : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่ประหยัดพลังงานเนื่องจากไมมีจุดสำผัสโดยตรง (Non touching) ทำให้ไม่มีความเสียดทานทำให้สูญเสียพลังงานไปอย่างสูญเปล่า  และด้วยระบบการทำงานด้วยมอเตอร์ Permanent magnet motor

  4. Performance pump ประสิทธิภาพดีที่สุด : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีประสิทธิภาพต่อพลังงานดีที่สุด  มีความสูญเสียน้อยที่สุด  และใช้พลังงานได้คุ้มค่าเงินมากที่สุด

  5. Low noise เสียงระบบกวนต่ำ ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีเสียงระบบกวนต่ำ  ส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและมลภาวะทางเสียงรอบช้าง

  6. Intelligent control ระบบควบคุมการทำงานอัจฉริยะ : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีระบบควบคุมการทำงานที่ทันสมัยที่สุด  ทั้งระบบการเชื่อมต่อ  ระบบการทำงานร่วมกับระบบควบคุมส่วนกลาง  หรือแม้กระทั้งระบบการทำงานด้วยเครื่องปั้มอัดลมเครื่องเดียว  ระบบสามารถตรวจจับสถานะการทำงานปัจจุบันทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนค่าให้เหมาะสมตามค่าแรงดันที่ตั้งไว้  โดยระบบความคุมด้วยตัวปรับความเร็วรอบ Variable speed drive – VSD

  7. Smaller size and lighter weight ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและน้ำหนักเบา : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง

  8. Fewer component ชิ้นส่วนประกอบเรียบง่าย : ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีส่วนประกอบน้อยไม่มีจุดที่ซ่อมบำรุงยากเรียบง่าย ใช้งานง่าย

      จากเหตุผลข้างต้นทำให้เห็นถึงคุณประโยชน์สำหรับการเลือกใช้ปั้มอัดลดประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower ทางบริษัท นิวแม็ก จำกัด จึงขอนำเสนอสินค้าตามตารางดังต่อไปนี้

05.jpg

Air Bearing Blower

1691981796903.jpg
10.jpg

Air Foil Blower

1691981822010.jpg
11.jpg

Maglev Blower

1691981828385.jpg
QR-PUM.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 606 - 623

Line-PUM_Artboard 35.png
bottom of page