top of page

ACTIVITIES

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Pneumatic ได้จัดงานสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้น ในหัวข้อเกี่ยวกับ Basic Pneumatic and Gripper ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน Assembly & Automation 2019 ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้ออกบูธที่งาน ProPak Asia 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา ในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Please reload

Please reload

บริษัท นิวแม็ก จำกัด แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Food pumpขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

Vacuum technology advance program

บริษัท นิวแม็ก แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Vacuum technology advance program  ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้นักศึกษา เกี่ยวกับ  วิธีการเลือกอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานผลิตยา ขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Please reload

bottom of page