top of page

ACTIVITIES

ได้จัดการ Training โดยผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท DAB จากประเทศอิตาลี ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Pneumatic & Air Spring ในวันที่ 3 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

Please reload

ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Hydraulic Piston Pump A10VSO & A4VSO ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Vacuum Technology เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่อง การให้ความรู้ในเรื่องของระบบสุญญากาศ

ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Pneumatic & Electric Vibrator and Pneumatic Vibrator ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Please reload

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Hydraulic For Industrial ในวันที่ 23 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมระยองโกลเด้นท์ซิตี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Chemical Pump : Metering Pump, API Pump, Diaphragm Pump และ Accessories

Please reload

บริษัท นิวแม็ก จำกัด ส่งสินค้าเข้าร่วมโชว์ในงาน "Assembly & Automation Technology 2017" วันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เข้าร่วมแสดงสินค้า เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย และสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในงาน Propak Asia 2017

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Chemical Pump High Performance ขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Please reload

bottom of page