top of page

Seminar

IMG_4474.JPG
IMG_4481.JPG
IMG_4482.JPG
IMG_4478.JPG
IMG_4475.JPG
IMG_4476.JPG

สัมมนาหัวข้อ "DAB ระบบปั๊มน้ำในงานอพาร์ทเมนท์และที่อยู่อาศัย" ของแผนก Valve & Pump

      บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการในหัวข้อ “DAB ระบบปั๊มน้ำในงานอพาร์ทเมนท์และที่อยู่อาศัย”  
ขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

      โดยในการจัดสัมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการอพาร์ทเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาที่พบเจออย่างเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำพื้นฐานโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบปั๊มน้ำในอาคารสูง การส่งน้ำขึ้นที่สูงต้องใช้ปั๊มประเภทไหน ถ้าต้องการให้น้ำในแต่ละห้องมีแรงดันที่คงที่จะต้องใช้ปั๊มอะไร การแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ชั้นบนสุดของอาคารน้ำไม่แรง, น้ำรั่วปั๊มทำงานตลอด, น้ำหมดแทงค์แต่ปั๊มไม่ตัดการทำงาน, เปลี่ยนขนาดปั๊มไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่แรงขึ้นเป็นเพราะอะไร เป็นต้น รวมไปถึงปั๊มน้ำ DAB จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร 

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page