Quick Couplings

Quick Couplings

          Quick coupling ยี่ห้อ Faster ประเทศ อิตาลี เป็นข้อต่อสวมเร็วที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในตลาดโลกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ   

Applications

Agriculture

Industrial

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.