top of page

Vacuum Pump

Turbo Blower

Picture1.jpg
Picture2.png
Picture3.png
Picture4.png

Air Bearing , Maglev Blower

       ในปัจจุบันสำหรับวงการระบบบำบัดน้ำเสียในระบบโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงบำบัดน้ำเสียทั่วไป และการใช้งานในรูปแบบอื่นในกระบวนการผลิต มีการพัฒนาไปไกลกว่าเดิมเป็นอย่างมากทั้งยังสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม  ยืดหยุ่นในการใช้งาน  สะดวกสบายต่อการติดตั้งและการดูแลรักษา  จึงนำผลิตภัณท์ใหม่มาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  ซึ่งเข้ากับยุคสมัยทั้งในแง่ของจุดคุ้มทุนในการใช้งาน  จุดทำกำไรจากค่าพลังงานและค่าบำรุงรักษา

       ในปัจจุบันการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา ในแนวคิดที่จะอนุรักษ์โลกของเราให้อยู่ได้อีกยาวนานเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการดูแลรักษาโลกสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การเปลี่ยนชนิดปั้มเพื่อการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะเป็นลงสู่พื้นที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำในทันที บริษัท นิวแม็ก จำกัด จึงได้นำผลิตภัณท์ใหม่มาตอบโจทย์การใช้งานในกลุ่มบำบัดน้ำเสีย  ทั้งปั้มชนิด Air Bearing Blower , Air Foil , Maglev Air Bearing Blower  ที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้แนวโน้มค่าพลังงานยังไม่แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทุกปี  การเลือกลงทุนในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสม  เห็นผลลัพท์ทันทีตั้งแต่เริ่มใช้งาน ฯลฯ

8 เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Air Bearing Maglev Blower

 1. Oil free ไม่มีน้ำมันในระบบ : ปั้มอัดลม Blower ประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อหล่อลื่นระบบภายใน  จึงทำให้ไร้การปนเปื้อนปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของการกำจัดสารหล่อลื่น  ซึ่งจะปนเปื้อนในแหล่งน้ำ อากาศ ฯลฯ

 2. Maintenance free ไม่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : Centrifugal Blower ประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Non Preventive Maintenance เนื่องจากเป็นปั้มที่ไม่มีจุดสำผัสโดยตรง (Non touching) จึงไม่มีความสึกหล่อตามรอบชั่วโมงการทำงานปกติ

 3. Energy saving ประหยัดพลังงาน : ปั้มอัดลม Blower ประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มTurbo Blower ชนิดที่ประหยัดพลังงานเนื่องจากไมมีจุดสำผัสโดยตรง (Non touching) จึงไม่มีแรงเสียดทาน ทำให้สูญเสียพลังงานน้อย  และขับด้วยมอเตอร์แบบ Permanent magnet motor จึงลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับ Roots blower , Side channel blower , Ring blower แบบเก่า

 4. Performance pump ประสิทธิภาพดีที่สุด : ปั้มอัดลมประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีประสิทธิภาพต่อพลังงานดีที่สุด  มีความสูญเสียน้อยที่สุด  และใช้พลังงานได้คุ้มค่าเงินมากที่สุด

 5. Low noise เสียงระบบกวนต่ำ : ปั้มอัดลมประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower มีเสียงรบกวนต่ำ  ส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและมลภาวะทางเสียงรอบช้าง

 6. Intelligent control ระบบควบคุมการทำงานอัจฉริยะ : ปั้มอัดลมประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีระบบควบคุมการทำงานที่ทันสมัยที่สุด สามรถตั้งค่าเชื่อมต่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติหากมีปั๊มจำนวนหลายตัว ระบบสามารถตรวจจับสถานะการทำงานปัจจุบันพร้อมการแสดงผลที่แม่นยำ ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนค่าให้เหมาะสมตามค่าแรงดันใช้งานโดยระบบความคุมด้วยตัวปรับความเร็วรอบ Variable speed drive – VSD

 7. Smaller size and lighter weight ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและน้ำหนักเบา : ปั้มอัดลม Blower ประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower เป็นปั้มชนิดที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง

 8. Fewer component ชิ้นส่วนน้อย : ปั้มอัดลม ประเภท Air Bearing , Maglev , Air foil Blower ตัวปั๊มBlower มีส่วนประกอบน้อย ซ่อมบำรุงง่าย สะดวกกับการใช้งาน

High efficiency and energy saving

 • Permanent magnet synchronous high-speed motor+ efficient, three-way flow impeller

 • 40% less energy than traditional fans (vortex, roots, etc.).

 

Convenient disassembly

 • Special structure design is adopted for quick disassembly and installation of the whole machine,

 • No mechanical maintenance enquired for normal operation.

 

Stable and reliable

 • Continuous and stable air flow, no pressure attenuation during long operation,

 • FEA analysis and modal analysis of the whole machine to ensure reliable operation of the product,

 • It can be started and stopped, frequently and has a wide range of variable working conditions.

 

Intelligent control

 • PLC+remote data monitoring can be used for remote debugging and adjustment of equipment operating conditions

QR-PUM.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 606 - 623

Line-PUM_Artboard 35.png
bottom of page