top of page

PRODUCT

SAFEPLAST HOSE PROTECTORS

images.png

MADE IN FINLAND

fHdzyKT5pG35xM1XyBaPUnS3.jpeg
Picture1.png
Picture2.png

SAFEPLAST HOSE PROTECTORS 
for full hose and personal protection 

Picture8.png

ข้อดีของ SAFEPLAST

  • SAFEPLAST ปกป้องท่ออ่อนของคุณที่จะเกิดจากการเสียดสีเกิดจากแรงกระแทกและทนต่อทุกสภาพอากาศ

  • SAFEPLAST ออกแบบให้มีสีสันสดใสทำให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของสายได้ชัดเจนขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

  • SAFEPLAST ใช้รวมท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน

Picture4.png
Picture5.png
Picture6.png
Picture7.png

Specification

  • ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ -50 °C ถึง +80 °C (ใช้งานต่อเนื่อง) และทนต่ออุณหภูมิได้ + 100 ° C (ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ)

  • SAFEPLASTมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(OD. SAFEPLAST) ตั้งแต่ 12 มม. ถึง 140 มม. ซึ่งจะใช้งานกับท่อ OD.
    ตั้งแต่ 9 มม. ถึง 155 

Application areas

forestry_1920w-768x561.jpg
Forestry
acgiculture_1920w-768x561.jpg
Agriculture
mining_482w.jpg
Mining
safeplast_construction_825x500-768x465.j
Construction
bottom of page