Refrigerant Air Dryer

Refrigerant Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องทำลมแห้ง ชนิดใช้สารทำความเย็น เหมาะกับการลดความชื้นในทุกๆ อุตสาหกรรม

Advantages :

 • Refrigerant Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง สามารถทำลมแห้งได้ถึง +3 °C Dew Point

 • ใช้สารทำความเย็น R134.a , R404A ซึ่งไม่มีสาร CFC ที่จะมาทำลายชั้นบรรยากาศโลก

 • Refrigerant Air Dryer มีรุ่นที่มี After Cooler ช่วยลดอุณหภูมิอากาศให้ต่ำลง ซึ่งเหมาะกับปั๊มลมลูกสูบ

 • Refrigerant Air Dryer สามารถใช้กับปั๊มขนาดใหญ่ได้ดี

 • มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม ในการใช้งาน ขนาดตั้งแต่ อัตราการไหล 350 - 180,000 l/min

insieme-ACT.jpg

DOWNLOAD CATALOGUE

Picture3.png
Picture9.tif

Refrigeration Dryers

ISO8573-1 class 5

With pressure dew point 7°C

 

M-PLUS Friendly Dryer

l MFD

Flow-rate up to 22 m3 /min (777 scfm)

Friendly & Suitable for all purpose

Picture4.png

Refrigeration Dryers

High compressed air inlet temperatures up to 90°C

L MHA-T

Flow-rate 0.5 to 7.5 m3 /min [Max. pressure 16 bar

For MHAB – MHA18 ; 14 bar for largers]

Picture5.png

Refrigeration Dryers

Premium Dry Air

Efficient, Long-term and maintenance-friendly

 

L MAC-T

Flow-rate 0.85 to 1.2 m3 /min [Max. pressure 16 bar]

Flow-rate 1.8 to 300 m3 /min  [Max. pressure 14 bar]

DOWNLOAD CATALOGUE

ceccato_kom.jpg

Quality Air Solutions CDX 10-240
CDX  Refrigeration Air Dryers
 

How clean is your compressed air?

Atmospheric air naturally contains several impurities such as dust,

various forms of hydrocarbons and water in the form of humidity. Once

sucked into the compressor, these are compressor and delivered

down the line along with oily particles. These polluting agents interact

With each other and can generate abrasive and corrosive emulsions

That can cause wear and corosion in the downstream eqipment.

 

Ceccato has developed a range of quality air solutions to ensure

professional air quality. Increase effciency & productivity and extend

the life span of your equipment & tools. It is a matter of vital importance

to the user that the compressed air is of the right quality. If air that

contains contamination comes into contact with the final product,

rejection costs can quickly become unacceptably high and the

cheapest solution can quickly become the most expensive.

Picture2.png
Picture1.png

The benefits of refrigerant dryers

 

Clean and dry air

 • Compressed air is cooled down by refrigerant gas, condensing the

 • Water in the air, allowing it to be removed.

 • Protection of the air network from corrosion, rust and leakages.

 • Higher final product quality.

 • Increase your overall productivity.

 • Protection for the downstream equipment.

Picture7.png
product-01-new.jpg

DOWNLOAD CATALOGUE

Picture8.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661