Pressure Line Filter

Pressure Line Filter: MP Filtri

ตัวแทนจำหน่ายไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคด้านความดันแรงดันสูง (High Pressure Filter)  ยี่ห้อ MP Filtri จากประเทศอิตาลี

FMP039

     In-line filter, working pressure 110 bar (1595 psi), flow rates up to 80 l/min (21 gpm), threaded connections 1/2” BSP/NPT/SAE.

FMP

     In-line filter, working pressure 320 bar (4641 psi), flow rates up to 475 l/min (126 gpm), threaded connections up to 1 1/2” BSP/NPT/SAE and flanged connections up to 1 1/2” SAE 3000 PSI.

FHP

     In-line filter, working pressure 420 bar (6091 psi), flow rates up to 
750 l/min (198 gpm), threaded connections up to 1 1/2” BSP/NPT/SAE and  flanged connections up to 2" SAE 6000 PSI.

FMM 050 - FHA 051

     In-line filter, working pressure FMM 050 - 420 bar (6091 psi) and FHA 051 - 560 bar (8122 psi), flow rates up tp 152 l/min (40 gpm), threaded connections up to 3/4” BSP/NPT/SAE/ISO 6149.

FHM - MANIFOLD

     Manifold mounted filter, working pressure 320 bar (4641 psi), flow rates up to 450 l/min (119 gpm), manifold connections.

FHB - MANIFOLD

     Side manifold mounted filter, working pressure 320 bar (4641 psi), flow rates up to 485 l/min (128 gpm), side manifold connections.

FHF 325 - MANIFOLD

     In-line filter, working pressure 350 bar (5076 psi), flow rates up to 500 l/min (133 gpm), threaded connections 1 1/2” BSP/NPT/SAE and flanged connections 1 1/2” SAE 6000 PSI manifold type.

Filter housing according to SAE J2066 for HF4 filter elements.

FHD - DUPLEX

     In-line duplex filter, working pressure 350 bar (5076 psi), flow rates up to 345 l/min (92 gpm), threaded connections from 1/2” to 1 1/4” BSP/NPT/SAE and flanged connections 1 1/2” SAE 6000 PSI.

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578