Pipe Clamp & Tube Clamp

ตัวแทนจำหน่าย Tube Clamp, Pipe Clamp ยี่ห้อ STAUFF, SPRADOW อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดท่อ เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการสั่น และการสะบัดของท่อ

Specification :

  • สินค้านำเข้าจากประเทศเยอรมัน

  • วัสดุเลือกใช้งานทั้ง Polypropylene และ Aluminum

  • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิดังนี้ 
    - Polypropylene   -30 ˚C ถึง +90 ˚C
    - Aluminum   -40 ˚C ถึง +300 ˚C

แผนก  Pipe & Accessories

 

Email : sales.acr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 530-536

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.