Peristaltic Hose Pump

Peristaltic Hose Pump : Ragazzini

Ragazzini : Peristaltic Hose Pump, Tubing Pump จำหน่ายปั๊มสำหรับสูบจ่ายของเหลว ที่มีความหนืดสูง เหมาะสำหรับงานระบบอาหาร และเครื่องดื่ม

   - Lubricants Free
   - No Seals, No Gasket
   - No valves
   - Self priming
   - Only tube to replace
   - Reverse flow by reversing motor
   - No contact between product and 
     mechanical part
   - Can run dry without damage
   - Able to pump products with solid parts inside

Applications :

 • Food Dring And Beverage
  -   Milk and Yoghurt with Fruit Pieces
  -   Brewing Beer
  -   Vegetable Oil
  -   Whole Nuts with Chocolate
  -   Honey and Glucose Syrups
  -   Jam and Mayonnaise
  -   Concentrated Tomatoes
  -   Dairy Product
   

 • Consumer Product
  -   Cosmetic Cream
  -   Shampoo and Conditioner 
  -   Body Lotion 
  -   Liquid Soap, Foam and Detergents 
  -   Toothpaste
   

 • Water Treatment Plant
  -   Waste Water 
  -   Slurry and Sludge
   

 • General Industries
  -   Paints and Silicone Paint
  -   Ceramic
  -   Concrete, Cement
  -   Pulp and Paper