PRODUCT

Temperature Controller & Sensor

Temperature Controller

เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
มีขนาดและฟังก์ชั่นมาตรฐาน สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
Power Supply 100 – 240VAC
มี Input และ Output หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า

Sensor

Proximity Sensor สามารถตรวจจับได้ทั้ง เหล็ก นิกเกิล และทองแดง
Photo Sensor มีหลายหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
มีระบบป้องกันวงจรไฟฟ้า และ มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67
มีความเร็วและความเสถียรสูง

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 714 - 718

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.