PRODUCT

SAFEPLAST HOSE PROTECTORS

SAFEPLAST HOSE PROTECTORS 
for full hose and personal protection 

ข้อดีของ SAFEPLAST

  • SAFEPLAST ปกป้องท่ออ่อนของคุณที่จะเกิดจากการเสียดสีเกิดจากแรงกระแทกและทนต่อทุกสภาพอากาศ

  • SAFEPLAST ออกแบบให้มีสีสันสดใสทำให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของสายได้ชัดเจนขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

  • SAFEPLAST ใช้รวมท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน

Specification

​- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ -50 °C ถึง +80 °C (ใช้งานต่อเนื่อง) และทนต่ออุณหภูมิได้ + 100 ° C (ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ)
- SAFEPLASTมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(OD. SAFEPLAST) ตั้งแต่ 12 มม. ถึง 140 มม. ซึ่งจะใช้งานกับท่อ OD. ตั้งแต่
9 มม. ถึง 155 

MADE IN FINLAND

แผนก  Pipe & Accessories

 

Email : sales.acr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 530-536

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.