top of page

PRODUCT

Ozone Generator

  • ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายประเภทและหลายขนาดเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ตามความต้องการ

  • สามารถตรวจสอบการทำงานและปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานได้เพราะมีเทคโนโลยี IO-Link

  • แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

  • มีความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุและความต่างของสี

  • เป็นสินค้าที่พัฒนาและออกแบบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  714 - 718

bottom of page