PRODUCT

Magnetic Gripper

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

Ozone Generator for home use

There are several size for best solution

        Ozone generator เป็นการนำเอา Oxygen(O2) ซึ่งมีอยู่รอบๆตัว  มาผ่านกระบวนการให้พลังงานเป็น Ozone(O3) ตัวเครื่องมีหลากหลายขนาดซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามจุดต่างๆได้อย่างสะดวกโดยการยก หรือ แบบล้อลาก ซึ่งขนาดเครื่องที่ใหญ่ขึ้นจะสามารถผลิตโอโซนได้เข้มข้นมากขึ้น

Benefit & Feature
  • ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาและ เคลื่อนที่สะดวก

  • ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง  เนื่องจากโอโซนจะสลายตัวเป็นออกซิเจน  หลังจากทำปฏิกิริยาแล้ว

  • หมดปัญหาเรื่องกลิ่นอับภายในห้อง, ในรถยนต์, กลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่, แบคทีเรีย, เชื้อรา และ ไวรัสต่างๆ

  • ใช้ในการล้างผัก และผลไม้ ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง, ใช้ในการถนอมอาหาร

ตารางแสดงข้อจำกัดการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ประเภทต่างๆ
จุลินทรีย์
ปริมาณความเข้มข้น
โอโซนที่ใช้ (ppm.)
ระยะเวลาที่ใช้
(นาที)
ไวรัส
แบคทีเรีย
ไวรัส
0.5 - 1.5
10
20
4
10
30

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.