top of page
QR-VAL.png

PRODUCT

DAB ปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบ Inverter รุ่น E.SYBOX

     ปั๊มน้ำ DAB สำหรับบ้านพักอาศัยจากประเทศอิตาลี แบรนด์ปั๊มน้ำที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง และมีความน่าเชื่อถือทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 1975 ได้พัฒนาปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย โดยออกแบบให้ใช้งานได้อย่างลงตัวเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติพิเศษ :

  • ระบบ Self-Priming จากอิตาลี ปริมาณน้ำสูงสุด 120 ลิตร/นาที

  • ให้แรงดันสูงสม่ำเสมอทั่วทั้งบ้านได้ตั้งแต่ 1-6 บาร์ ตอบสนองทุกความต้องการ

  • ทำงานได้มากถึง 18 จุดในเวลาเดียวกัน

  • หมดปัญหาเสียงรบกวน เสียงเบาเพียง 45 เดซิเบล

  • ติดตั้งภายในบ้านได้

  • ปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ผ่านหน้าจอ LCD ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย

  • มีระบบ Inverter ปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ ตามปริมาณกำารใช้น้ำจริง

  • มีระบบป้องกันน้ำขาด กรณีที่ไม่มีน้ำในถัง ป้องกันปัญหามอเตอร์ไหม้

  • มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก

bottom of page