top of page
QR-ACR.png

PRODUCT

Heat Protection Sleeve & Sheath 

ฉนวนหุ้มป้องกันความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม & ประเก็นเหลวทนความร้อนสูง สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานจากประเทศแคนาดา

  • สามารถทนความร้อนจากด้านนอกได้สูงถึง 1,650 °C

  • สามารถลดความร้อนจากผิวท่อที่ส่งผ่านมาด้านนอกได้สูงถึง 140 °C

  • สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบสวมตามขนาดท่อ หรือใช้เทปพันตามขนาดที่ต้องการ

  • มีรุ่นที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อน

  • ผิวหนังคนเราจะไม่ละลายติดกับฉนวนเมื่อสัมผัส

  • มีรุ่นที่เป็นซีลเหลว ทนความร้อนสูง

bottom of page