top of page
QR-HYD.png

PRODUCT

The Genuine Denison Hydraulic Vane Pump

• ความดันใช้งานสูงสุด 320 บาร์
• ความเร็วรอบใช้งาน 400 รอบ/นาที – 3,600 รอบ/นาที
• ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 94% ในขณะปั๊มทำงานที่ความดันสูงสุดของปั๊ม
• ออกแบบให้มีเสียงเบาขณะที่ปั๊มทำงาน
• ทนต่อสภาพน้ำมันไฮดรอลิคที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ดี
• สามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
• ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 575, 710

Line-HYD_Artboard 36.png
bottom of page