top of page

Lifting Points ตะขอยกของ : Yoke

Yoke-logo.png

ตะขอยกของ สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานจากไต้หวัน

• สินค้าผ่านการตรวจสอบด้วยวิธี Magnaflux Crack Detection
• Safety Factor อยู่ที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักใช้งาน
• ผ่านการทดสอบที่ 1.5 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งาน เป็นเวลา 20,000 รอบ
• ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ EN10204
• มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย

Certificate

Applications :

QR-ACR.png
bottom of page