Lifting Points ตะขอยกของ : Yoke

ตะขอยกของ สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานจากไต้หวัน

• สินค้าผ่านการตรวจสอบด้วยวิธี Magnaflux Crack Detection
• Safety Factor อยู่ที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักใช้งาน
• ผ่านการทดสอบที่ 1.5 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งาน เป็นเวลา 20,000 รอบ
• ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ EN10204
• มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย

Certificate

Applications :

แผนก  Pipe & Accessories

 

Email : sales.acr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 530-536

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.