top of page
QR-ACR.png

Heat Protection Sleeve & Sheath : Insulflex

ฉนวนกันความร้อน สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานจากประเทศแคนาดา

  • สามารถทนความร้อนจากด้านนอกได้สูงถึง 1,650 oC

  • สามารถลดความร้อนจากผิวท่อที่ส่งผ่านมาด้านนอกได้สูงถึง 140 oC

  • สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบสวมตามขนาดท่อ หรือใช้เทปพันตามขนาดที่ต้องการ

  • มีรุ่นที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อน

  • ผิวหนังคนเราจะไม่ละลายติดกับฉนวนเมื่อสัมผัส

  • มีรุ่นที่เป็นซีลเหลว ทนความร้อนสูง

Applications :

bottom of page