top of page
01.jpg
02.jpg
  • ต้องรับโหลดของที่หนัก

  • ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง

  • สภาพแวดล้อม

        ปัจจุบันเครื่องจักรอัตโนมัติในไลน์การผลิตตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก มีการใช้งานค่อนข้างหนักเนื่องจากสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้

        ดังนั้นเครื่องจักรส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างแข็งแรง คุณภาพสูง มีมาตรฐานดี ทำให้ราคาของเครื่องจักรและอะไหล่มีราคาสูงตามไปด้วย

        แต่ถึงแม้จะใช้อะไหล่คุณภาพดีเพียงใด การที่เครื่องจักรทำงานที่รับภาระหนักในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ความชื้น ก็มักจะทำให้เกิดการสึกหรอเสียหายได้ จึงต้องคอยตรวจซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหนักที่อาจทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานต่อได้ ซึ่งการหยุดซ่อมเครื่องแต่ละครั้งจะทำให้โรงงานต่างๆนั้นสูญเสียรอบการผลิตไป

        ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุณภาพสูงและเพิ่มการตรวจดูแลรักษาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร คือ การป้องกันอะไหล่ส่วนสำคัญของเครื่องจักรให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรสั้นลง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ น้ำ ฝุ่น เศษขยะ เศษเหล็กต่างๆโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอย่าง Bellow cover

03.png

        เพื่อป้องกันอะไหล่ที่อยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นฺ Ballscrew, Linear Guideway หรือชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่คอยทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรให้เคลื่อนที่ให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง ที่นอกเหนือจากการทำงาน ไม่จะเป็นความชื้น น้ำมันหล่อเย็น เศษขี้เหล็ก สะเก็ดไฟ และอื่นๆ

 

        ซึ่งตัวเบลโล่เองก็มีลักษณะหลากหลาย สามารถออกแบบและสั่งทำได้ตามความต้องการ ให้สามารถติดตั้งได้กับเครื่องจักรเหมาะกับการใช้งานของเครื่องจักรทุกประเภท ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น ลดค่าใช้จ่ายจากการต้องหยุดเครื่องและลดภาระในการดูแลรักษาให้น้อยลง

QR-ATM.png

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 714 - 718

Line-ATM_Artboard 33.png

 Bellow Cover ยางกันฝุ่นเครื่องจักร

bottom of page