top of page

ทำไมเราถึงต้องการเครื่องทำลมแห้ง

        ทำไมเราถึงต้องการเครื่องทำลมแห้ง เพราะว่าในอากาศจะมีความชื้นและไอน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง เมื่อปั๊มลมทำการดูดลมจากบรรยากาศเพื่ออัดเข้าระบบ ก็จะมีความชื้นกับไอน้ำนี้ติดเข้าไปในระบบด้วย เมื่ออากาศถูกบีบอัดให้มีปริมาตรเล็กลงความดันสูงขึ้น ปริมาณความชื้นและไอน้ำก็จะสูงขึ้นตาม

01.jpg

        ความชื้นในระบบลมอัดจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายในระบบบได้เช่น ทำให้เกิดสนิม กัดกร่อนในท่อลม ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย คุณภาพต่ำ ทำให้ระบบปฎิบัติการล้มเหลว ฯลฯ

ปริมาณน้ำในลมอัดจะมีมากขนาดไหน

        

02.jpg

        ยกตัวอย่าง ปั๊มลมขนาดประมาณ 100 แรงม้า อัตราการผลิตลมได้ 200 l/s ถ้าทำงาน 24 ชม. จะมีน้ำเข้าในระบบลมอัดประมาณ 240 l/day ที่ อุณหภูมิบรรยากาศที่ 20 องศาเซลเซียส ถ้าคิดที่อุณหภูมิบรรยากาศที่บ้านเรา 30 – 35 องศาเซลเซียส จะมีน้ำในระบบเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 300 – 350 l/day

        เมื่อลมอัดที่ร้อนผ่าน After cooler จะควบแน่นเป็นน้ำของเหลวประมาณ 65% (195 – 227 liters) เข้าสู่ถังพักลม และยังคงอยู่ในสภาพความชื้นและไอน้ำประมาณ 35% (105 – 122 liters) เข้าสู่ระบบ น้ำประมาณ 100 liters ถือว่ามากเกินจะรับได้ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องทำลมแห้ง เพื่อดึงน้ำออกจากลมอัด

        นปัจจุบันเครื่องทำลมแห้ง ก็จะมีหลายแบบ ขึ้นกับประสิทธิภาพในการดึงน้ำออก ซึ่งจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพลมที่ลูกค้าต้องการ

03.jpg

        จะเห็นได้ว่า เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer) จะทำลมแห้งได้ (Pressure Dew Point) 3 – 4 ᵒC และเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น (Desiccant Air Dryer) จะทำลมแห้งได้ (PDP) -40 ᵒC

04.jpg

        Dew Point จะเป็นอุณหภูมิที่บ่งบอก ปริมาณน้ำในอากาศ ณ เวลานั้น เช่น DP +4 ᵒC จะมีปริมาณน้ำในอากาศ 5.571 g/m3 ในขณะที่ DP -40 ᵒC จะมีปริมาณน้ำในอากาศ 0.117 g/m3 

        ดังนั้น การเลือกใช้แอร์ดรายเออร์ก็ขึ้นกับความต้องการที่งานนั้นๆ จะต้องใช้โดยยึดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010

โดยจะแบ่งความสะอาดของลมเป็นคลาส เช่น class 0, class 1, class2 ตามตารางด้านล่าง

05.jpg
06.jpg

ตัวอย่างของการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพลมอัดตามคลาสคุณภาพลม

1. Compressor with after-cooler         5. S filter

2. G filter                                             6. D filter

3. C filter                                             7. Refrigerant dryer

4. V filter                                             8. Adsorption dryer

A. General purpose protection

(air purity to ISO 8673-1 : G filter class 2:-:3 & P filter class 4:-:3)

B. General purpose protection and reduced oil concentration

(air purity to ISO 8673-1 : class 1:-:2)

C. High quality air with reduced dew point

(air purity to ISO 8573-1 : class 1:4:2)

D. High quality air with reduced dew point oil concentration

(air purity to ISO 8573-1 : class 1:4:1)

E. High quality air with extremely low dew point

(air purity to ISO 8573-1 : class 2:2:1)

F. High quality air with extremely low dew point

(air purity to ISO 8573-1 : class 1:2:1)

07.jpg
6.png
10.jpg

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น (Desiccant air dryer/Adsorption dryer)

        หลักการของเครื่องทำลมแห้งชนิดนี้ อยู่บนหลักการเรื่องของการดึงดูดระหว่างโมเลกุลระหว่างสารดูดซับกับโมเลกุลของน้ำหรือไอน้ำในอากาศอัด (ไม่มีการทำให้ลมเย็นลง)

11.jpg
12.jpg
13.png

โมเลกุลของน้ำจะถูกส่งเข้าในรูในเม็ดสาร โดยวิธี Diffusion  โมเลกุลของน้ำจะถูกดูดซับโดยเม็ดสารด้วยวิธี :

 • physical binding ( attraction )

 • chemical binding

 • capillary-condensation

        เรานำเม็ดสารเหล่านี้ใส่ในถังโลหะ ปริมาณเม็ดสารก็ขึ้นกับอัตราการไหลของลมอัด ลมอัดจะเข้าด้านล่างของถังแล้วขึ้นสู่ด้านบน เม็ดสารก็จะทำการดูดซับความชื้นในลมอัด เม็ดสารเหล่านี้เมื่อดูดซับความชื้นเข้าในตัวเม็ดสาร เม็ดสารก็จะมี

การอิ่มตัว จึงต้องมีการระบายความชื้นออกจากเม็ดสารด้วย เราจึงจำเป็นจะต้องมีถังเม็ดสาร จำนวน 2 ถัง เพื่อสลับการทำงาน    

15.jpg
14.png

        วงจรการทำงานของ Desiccant Air Dryer ที่สลับการทำงาน ในตอนแรกลมอัดที่มีความชื้นจะเข้าถังแรกด้านซ้ายมือ จากด้านล่าง และลมอัดจะไหลออกไปด้านบนโดยผ่านเม็ดสาร เม็ดสารจะดูดซับความชื้นออก ลมอัดที่ออกด้านบนจะเป็นลมอัดที่แห้งและสะอาด ออกไปใช้งาน และจะมีลมส่วนหนึ่งประมาณ 10% จะเข้าถังที่สองจากด้านบน ทำการดึงความชื้นออกจากเม็ดสารลงด้านล่างและระบายลมทิ้งสู่บรรยากาศ

        ถังแรกจะทำงานที่เรียกว่า Adsorption ส่วนถังที่สองจะทำงานที่เรียกว่า Re-generation เมื่อครบเวลาตามที่ทางโรงงานได้คำนวนว่าเม็ดสารในถังแรกอิ่มตัว เม็ดสารในถังที่สองก็จะแห้งพร้อมใช้งาน ก็จะสลับการทำงานให้ลมอัดเข้าที่ถังที่สองแทนทำหน้าที่ Adsorption ส่วนถังแรกก็จะทำการ Re-generation และจะสลับการทำงานไปแบบนี้ตลอด

16.jpg

Trident Desiccant Air Dryer เป็นเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำ Pressure Dew Point ได้ถึง -40ᵒC และมีออฟชั่นให้เลือกที่สามารถทำ PDP ได้ถึง -70ᵒC

 

Trident Desiccant Air Dryer รุ่น “Dryspell Plus” ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบสวยงาม ติดตั้งง่าย

 • Designed For – ISO:7183-1986 (E)

 • Dryer Quality Class – ISO:8573-1:2010 (E) class 2

 • Pre-Filter Quality Class – ISO:8573-1:2010 (E) class 1

 • Consistent Dew Point performance

 • Noise Level <70 dBA

 • Pressure Drop < 0.3 kg/cm2 (g)

 • Aluminum Construction

 • Free From Corrosion & Scale Formation at Inner and Outer sides

 • Uses High Crush Strength Adsorbent Materials

6.png

        นอกจากนี้ยังติดตั้ง บอร์ดคอนโทรลอัจฉริยะ ที่สามารถเลือกระดับการ Purge ได้ตามการใช้งานจริงทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่าในท้องตลาดทั่วไป และยังสามารถลิ้งค์กับ Dew Point Meter ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มได้ เพื่อให้การทำงานได้เป็นแบบ Dew Point Control

22.jpg
23.jpg

Specification

 • Maximum Operating Pressure : 16 kg/cm²(g)

 • Air Inlet Temperature : 38°C Max

 • Operating Pressure : 7 kg/cm²(g)

 • Pre-Filter Rating : 0.01 Micron

 • Cycle Time : 4 Minutes

 • Operating Voltage : 100-240 VAC 50/60Hz 1 Ph

 • Outlet Conditions : Dry air at -40°C PDP*

 • Purge Loss : 15±1%

 • *ISO:8573-1:2010 (E) class -2-

Application

 • Painting  and Powder Coating

 • Machine Tool

 • Packaging Application

 • Auto Garage

 • Textile & Garment

 • Instrumentation

 • Pharmaceutical

 • Dental Laboratory

 • Rail Vehicles

 • Telecomm industry (pressurises  its underground cables to repel moisture and avoid shorts)

 • Pneumatic control systems

 • Feed air for Zeolite type Oxygen and Nitrogen generators

 • Truck and Train Air brake systems.

21.jpg
QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page