Vacuum Gauge

Vacuum Gauge

       Vacuum มาจากภาษาละตินแปลว่า ว่างเปล่า ส่วนคำว่า สุญญากาศ ในภาษาไทยคำสนธิสุญญ + อากาศ รวมกันแปลว่า ไม่มีอากาศ

       คือ ปริมาตรของช่องว่างซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายใน เหมือนกับความดันอากาศที่น้อยกว่าค่าความดันบรรยากาศ ในสภาวะปกติที่ 1 Bar (ตามทฤษฎีคือ 1013 mBar ) ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้ปริมาตรของช่องว่างว่างเปล่าได้อย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า สุญญากาศสมบูรณ์ (perfect vacuum) ซึ่งมีความดันแก๊สเป็นศูนย์

 

       ส่วนคุณภาพของสุญญากาศ หมายถึงระดับของสภาวะที่เข้าใกล้สุญญากาศสมบูรณ์ ความดันของอากาศที่เหลืออยู่จะถูกใช้เป็นตัววัดคุณภาพของสุญญากาศเป็นหลัก โดยการวัดได้ในหลายหน่วย (เช่น mBar, Torr, Pascal, mm.Hg., in.Hg.) หรือหน่วย

เอสไออื่น ๆ ความดันแก๊สที่ยิ่งเหลือน้อยจะหมายถึงคุณภาพที่ยิ่งมากขึ้น

 

       ส่วนการสร้างสุญญากาศนั้นก็ใช้หลักการ คือ ปั๊มสุญญากาศจะทำการดักจับโมเลกุลของอากาศออกจากภาชนะปิดที่มีความดันต่ำและปล่อยออกสู่ภายนอกที่มีแรงดันสูง เมื่อเป็นเช่นนั้นในภาชนะยังคงมีโมเลกุลของอากาศกระจายอยู่ แต่จะทำให้เกิดแรงดันภายในภาชนะที่ต่ำลง

 

 

เกจสุญญากาศ (Vacuum Gauge)

       คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดค่าความดันอากาศเทียบกับจุดอ้างอิงคือสภาะวะความดันบรรยากาศ ซึ่งจะวัดในระบบปิด จึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่เที่ยงตรง แม่นยำ สะดวกต่อการติดตั้ง อ่านค่าได้ง่าย และมีให้เลือกอ่านค่าได้หลายหน่วย เช่น mBar, Torr, Pascal, mm.Hg, in.Hg. โดยมีหลายประเภทให้เลือกใช้ ซึ่งทางบริษัท จะมีประเภทมาแนะนำให้ ดังนี้

    1. Bourdon Type (เกจวัดแบบบูร์ดอง)

      ถูกคิดค้นขึ้นโดย Bourdon-Haenni จะแสดงผลออกมาเป็นแบบอนาล็อคหรือแบบเข็ม มีลักษณะเป็นขดทองแดงกลวง มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงรีซึ่งเมื่อมีความดันเข้าไปภายในท่อ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่น ซึ่งขดบูร์ดองจะพยายามยืดตัวออกเป็นวงกลม จึงทำให้ดึงแขนที่ต่อกับเข็มชี้หมุนเลื่อนขึ้นแสดงความดันที่เกิดขึ้น

2-02.png

สินค้า : NUOVA FIMA จากประเทศอิตาลี

ประเภท : เกจวัดค่าสุญญากาศ แบบ Bourdon มีกลีเซอรีนในตัว

ย่านวัด : หนึ่งตัวแสดง 2 ค่า เลือกได้ Bar, mmHG / Bar, inHG / Bar, Torr

ขนาดหน้าปัด : เลือกได้ 63 mm.(2.5นิ้ว) และ 100 mm.(4นิ้ว)

ตัวเรือน : สแตนเลส 304

ขนาดเกลียว : เลือกได้ 1/8 นิ้ว NPT และ 1/2 นิ้ว NPT mail thread

รูปแบบใช้งาน : เลือกได้ เกลียวออกข้าง หรือเกลียวออกหลัง หรือแบบมีปีก

03.png

     2. Electronic Type (เกจวัดแบบดิจิทัล)

​        เป็นอุปกรณ์ใช้วัดค่าสุญญากาศ โดยจะแสดงผลออกมาเป็นแบบตัวเลข ซึ่งจะมีค่าความแม่นยำที่สูงมากกว่าเกจแบบเข็ม และสามารถเลือกหัววัดและย่านวัดได้มากกว่า เหมาะกับงานวัดแรงดันที่ต้องการความแม่นยำสูง นอกจากนี้เกจวัดแบบดิจิทัลในหลายรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านข้อมูลจากระยะไกลได้ หรือสามารถบันทึกข้อมูลค่าแรงดัน ณ เวลาต่างๆ รวมไปถึงทำกราฟแสดงค่าสุญญากาศได้

04.png
05.png

Brand : THYRACONT จากประเทศเยอรมันนี

Type : Vacuum Digital Gauge

Model : VD84

Measurement Type : Pirani

Measurement Range : 100-1x10-3 mBar (Max Over Presssure 4 Bar)

Unit of Mesurement : mBar, Torr, Pa

Power Supply : 9V. Battery, 12VDC External

Display : LCD 12mm.

Protection Class : IP40

Vacuum Connect : Stanless steel DN16 ISO KF or 1/8” NPT male thread

Additional Feature : Vacuum Graph, Data logger

06.jpg
07.png
05.png

Brand : THYRACONT จากประเทศเยอรมันนี

Type : Vacuum Digital Gauge

Model : VD85

Measurement Type : Piezoresistive and Pirani

Measurement Range : 1200-5x10-4 mBar (Max Over Pressure 2 Bar)

Unit of Measurement : mBar, Torr, Pa

Power Supply : 9V. Battery, 12VDC External

Display : LCD 12mm.

Protection Class : IP40

Vacuum Connect : Stainless steel DN16 ISO KF

Additional Feature : Vacuum Graph, Data logger

     3. Electronic Type with signal output (เกจวัดแบบดิจิทัลพร้อมสัญญาณส่งออก)

​        เป็นอุปกรณ์ใช้วัดค่าสุญญากาศ โดยจะแสดงผลออกมาเป็นแบบตัวเลขเหมือนกันกับแบบดิจิทัล จะมีส่วนประกอบเป็น หัววัดค่าสุญญากาศ, เครื่องรับดิสเพลย์พร้อมคอนโทรลเลอร์ในตัว และสายสัญญาณ ซึ่งจะสามารถเลือกหัววัดและย่านวัดได้มากหลายรุ่น  โดยจะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุตไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้

09.png
10.png
09.png
05.png

Brand : THYRACONT จากประเทศเยอรมันนี

Type : Vacuum Digital Gauge

Model : VD6

Measurement Type : Piezoresistive and Pirani

Measurement Range : 1400-1mBar or 1000-1x10-4 mBar

Unit of Mesurement : mBar, Torr

Power Supply : 230 VAC

Display : LCD 13mm.

Protection Class : IP20

Vacuum Connect : Stanless steel DN16 ISO KF

Additional Feature : Vacuum Graph, Data logger, Signal Output 4 -20 mA

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 610 - 621