top of page

Stepper Air Motor

PNEUMATIC Stepper motors Globe BPS Series

1.png

     เมื่อกล่าวถึง Stepper motors เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนส่วนมากคุ้นเคยว่า “จะต้องใช้ไฟฟ้าในการควบคุมและสั่งการทำงาน” แน่นอนหนึ่งในข้อเสียที่สุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าคือ เมื่อมีปัญหาขัดข้องในการทำงานอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาต่อ อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ เช่น น้ำมัน,กระดาษ,สารเคมี  เป็นอย่างมาก

     Pneumatic Stepper motors จะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาในเรื่องการก่อให้เกิดประกายไฟได้ โดยที่ประสิทธิภาพ  ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่า Stepper motors แบบไฟฟ้าเลย มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีรุ่นพิเศษที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ATEX Explosion Proof

 

ข้อดี

  1.Extreme operating condition มีความทนทาน สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง, ความชื้น,พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กสูง สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส และได้รับการรองรับมาตรฐาน กันน้ำและฝุ่น  IP 55  หมายถึง สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก และป้องกันละอองน้ำได้

  2.Small but powerful มีขนาดตัวที่เล็ก แต่สามารถสร้างแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย Stepper motors รุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดมี Diameter เพียง 55 มิลลิเมตร เท่านั้น แต่สามารถสร้างแรงบิดได้ถึง 1.7 นิวตันเมตร

  3.Self-locking ในกรณีที่กำลังของ Stepper motors ไม่พอที่จะขับเคลื่อนระบบได้ มอเตอร์จะรักษาตำแหน่งการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ไม่เกิดการหมุนถอยหลังเมื่อเจอกับงานหนักๆอย่างแน่นอน ด้วยความสามารถข้อนี้ทำให้ Stepper motors เหมาะกับงานหลายๆประเภท

 

  4.Precision Stepper motors ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดเพียงแค่  ลิปดาเท่านั้น

         1 ลิปดา = 1/60 องศา

         1 รอบ = 360 องศา = 21,600 ลิปดา

  6.Easy Actuation Stepper motors สามารถควบคุมการทำงานได้โดยตรงโดยใช้วาล์ว 3/2 3 ตัวในการ 

ควบคุม หรือสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ หรือ ควบคุมโดยการใช้ PLC ได้

  7.Bps IP version มีรุ่นพิเศษที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ATEX สำหรับทำงานภายสภาวะพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟได้ในโซน  1,2,21 และ 22 และ เป็นมาตรฐาน IP67 ซึ่งจะทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่ารุ่นปกติ

                โซน 1 หมายถึง พื้นที่ที่มาสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของก๊าซ หรือ สารระเหยต่างๆ ปรากฎตลอดเวลา

                โซน 2 หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของก๊าซ หรือสารระเหยต่างๆ

                ภายใต้การทำงานทั่วไป หรือหากพบเจอก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

                โซน 21 หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของหมอกแป้งฝุ่นเลย

                ภายใต้การทำงานทั่วไป หรือหากพบเจอก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

                โซน 22 พื้นที่ที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของหมอกแป้งฝุ่น เลยภายใต้การทำงานทั่วไป

                หรือหากพบเจอก็จะเป้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

2.png

การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

                - ติดตั้งใช้งานแบบหมุน

                - ติดตั้งใช้งานแบบเคลื่อนที่ในแนวแกน

ทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมามีทั้งแบบประกอบชุดวาล์วคอนโทรลพร้อมใช้งานแล้ว และแบบที่ลูกค้าสามารถนำวาล์วของตัวเองมาต่อเพื่อควบคุมการทำงานได้

3.png
4.png

หลักการทำงาน

            Stepper motors สามารถทำงานได้โดยการจ่ายลมอัดเข้ามาที่ลูกสูบทั้ง 3 ตัวภายใน Stepper motors สามารถ เลือกทิศทางในการทำงานได้โดย จัดเรียงลำดับการจ่ายลมของวาล์วควบคุม

                จ่ายลมวาล์วเรียงลำดับ 1-2-3 = จะหมุนทางซ้าย

                จ่ายลมวาล์วเรียงลำดับ 3-2-1 = จะหมุนทางขวา

การทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์

                วาล์ว 1 เริ่มทำงาน – เซ็นเซอร์ 1 จะส่งสัญญาณสั่งให้วาล์ว 1 หยุดการทำงาน แล้วจึงสั่งให้วาล์ว 2 เริ่มทำงาน

                วาล์ว 2 เริ่มทำงาน – เซ็นเซอร์ 2 จะสั่งสัญญาณสั่งให้วาล์ว 2 หยุดการทำงานแล้วจึงสั่งให้วาล์ว 3 เริ่มทำงาน

                วาล์ว 3 เริ่มทำงาน – เซ็นเซอร์ 3 จะสั่งสัญญาณสั่งให้วาล์ว 3 หยุดการทำงานแล้วจึงสั่งให้วาล์ว 1เริ่มทำงาน

 ** Stepper motors รองรับซอฟต์แวร์ PLC Siemens S7-300

5.png

ตัวอย่างวงจรการทำงาน Stepper motors

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

6.png

ตารางบอกประสิทธิภาพ และ ขนาดตัวของ Stepper motors แต่ละรุ่น

7.png
8.png

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

bottom of page