top of page

Ls Mecapion Ac Servo Motor

 Ls Mecapion Ac Servo Motor

     ในปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในสายงานผลิต และในส่วนต่างๆของโรงงานมากขึ้น โดยนำเครื่องจักร และอุปกรณ์มาเพื่อแทนแรงงานคน เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนมากแล้วเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ก็จะต้องมีระบบขับเคลื่อน ก็จะมี Motor เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่าง เช่น เครื่อง CNC, Mini CNC และระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น

     มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานต่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่อง จักรกลต่างๆในงานอุตสาหกรรมมอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานดังนั้น เราจึง ต้องทราบถึงความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดคุณสมบัติการใช้งานของมอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆ

     ความหมายของมอเตอร์และการจำแนกชนิดของมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) หมายถึง เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ และพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ (Types of electric motors)

มอเตอร์มีหลายชนิด สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1) สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) 
2) มอเตอร์ไฟฟ้า (Induction Motor)
3) เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

     ในที่นี้เราจะมารู้จักกับ เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) กันว่าการทำงาน และแตกต่างกับมอเตอร์ชนิดอื่นอย่างไรบ้าง เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนกำลังงานทางไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่ง Servo motor ได้ถูกออกแบบให้มีความแม่นยำและความเร็วสูงทำให้ Servo motor แตกต่างจาก Induction Motor ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี 


คุณสมบัติของ Servo motor จะต้องมีดังนี้คือ

 

- มีอัตราเร่งที่ดี 
- ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
- ย่านการควบคุมกว้าง 
- ความเร็วในการหมุนต้องคงที่ 
     เนื่องจากการควบคุมการทำงาน Servo motor เป็นการควบคุมแบบป้อนกลับดังนั้นตัว Servo motor ต้องมีตัวนับรอบ (Encoder) ติดอยู่กับตัว Servo motor ด้วยทุกตัว 

1) ชนิดของ Servo motor แบ่งออกได้ดังนี้
    1. DC Servo motor 
    2. AC Servo motor 
     ปัจจุบันนิยมใช้ AC Servo ที่เป็นแบบ Synchronous servo motor กันมากที่สุด เพราะการใช้งานและการบำรุงรักษาทำได้ง่าย ขนาดของมอเตอร์มีตั้งแต่ 30 W ถึง 5.5 kW 

2) Driver เป็นอุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ motor เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกลตัว Driver จะแบ่งออกตามประเภทการใช้งาน 
   1. Pulse train input driver 
   2. Analog input driver 

ซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปตามความต้องการของระบบซึ่งแบ่ง Parameter ที่ต้องควบคุมได้ดังนี้ 
   - การควบคุมตำแหน่ง (Position control) 
   - การควบคุมความเร็ว (Speed control) 
   - การควบคุมแรงบิด (Torque control) 
   - การควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion control) 
ในการใช้งานเราต้องรู้ว่างานของเราเป็นแบบใดและต้องการควบคุม Parameter ตัวไหนและต้องเลือกระบบให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ

Ls Mecapion Ac Servo Motor
สำหรับการปรับปรุงในสายงานการผลิต 

     Ls Mecapion เป็นผู้ผลิต Servo Motor, Rotary Encoder และ Linear Actuator ที่ใช้ในระบบงาน Automation System จากประเทศเกาหลี มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 100W - 3.7kW ทั้งแบบมีเบรก และไม่มีเบรก
 

จุดเด่นของ Ls Mecapion

- Rotor ทำจาก Permanent Magnet
- Feedback เป็นแบบ Encoder (A,B,C,U,V,W)
- Control Mode สามารถเลือกได้ว่าจะควบคุม Speed/Position/Torque
- สามารถวัดค่า Measuring Stable Speed Under 1 rpm. (Low Speed) ได้
-  มีระบบ Servo Alarm ที่สามารถบอกได้ว่าเกิดการ Error ด้วยสาเหตุอะไรเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องมาหาว่าทำไมมอเตอร์ถึงไม่ทำงาน ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอของ Driver เช่น Warning  for overload, Open Phase of Main Power, Over Torque Command, Warning for low voltage เป็นต้น
- ตัว Driver ยังมีขนาดที่เล็กกระทัดลัดกว่าเดิมด้วย และยังสามารถต่อเข้ากับ Computer ได้โดยสาย USB เพื่อสื่อสารข้อมูลผ่านโปรแกรม LIVE-I.C.E Integrated Configuring Environment is total configuring software-tool for servo drive series in LS Mecapion เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานต่างๆ ของมอเตอร์ และปรับตั้งค่า Parameters ได้
- มีชุด Function ให้เลือกใช้ได้อีกมากมาย เช่น Auto Gain Tuning, Speed , Torque Display, ยังสามารถตังค่า Gain ได้ 2 ค่า

 


Characteristics of AC servo Motor Servo Drive – APD-L7 Series

ตารางเปรียบเทียบ Motor ชนิดต่างๆ กับ Ac Servo Motor

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 714 - 718

bottom of page