สาเหตุการรั่วของข้อต่อหมุน (Rotary Joint)

ทำไมใช้ข้อต่อหมุนได้แปปเดียวแล้วรั่ว สาเหตุเกิดจากอะไร ?

rj1.png

      Rotary Joint หรือ ข้อต่อหมุน เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งความหลากหลายในการใช้งานข้อต่อหมุนนี้  หลังนำไปใช้งานพบว่าผู้ใช้งานบางรายเจอปัญหาตามมาภายหลัง   โดยปัญหาที่พบเจอเป็นอันดับแรกๆเลย  คือ  ปัญหาการรั่วไหลของของเหลวหรือของไหลต่างๆ ตามการใช้งาน  ออกมาจากท่อหรือบริเวณต่างๆที่ต่อกับข้อต่อหมุน    ซึ่งปัญหานี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ   โดยสาเหตุหลักๆมีดังต่อไปนี้

การนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์

การใช้งานข้อต่อหมุนอย่างไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่และการนำไปใช้งาน 

 • การใช้งานกลางแจ้ง : เนื่องจากการป้องกันที่ไม่เพียงพอต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกอาจ ส่งผลให้ข้อต่อหมุนเกิดปัญหาและมีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น

 • การเชื่อมต่อกับระบบท่อที่มีแรงดันมากเกินไป : หากแรงดันมากเกินไปส่งผลให้ ข้อต่อหมุนที่หมุนอยู่และท่อจ่ายอาจหลุดออกมาและเป็นสาเหตุการรั่วไหล

 • การเชื่อมต่อกับท่อแข็ง : หากการเชื่อมต่อผ่านท่อแข็ง ข้อต่อหมุนที่หมุนอาจรั่วและตลับลูกปืนอาจได้รับความเสียหาย

 • ของไหลที่ร้อนเกินไป : หากของไหลมีอุณหภูมิเกินระดับสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับข้อต่อหมุนภายใน อาจเสียหายได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อต่อหมุนตามมา

 • อันตรายจากท่อที่ไม่เหมาะสม : สำหรับการเชื่อมต่อของข้อต่อหมุนกับเครื่องจักร  ต้องเลือกท่อที่เหมาะสมสำหรับของไหลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งาน  หากใช้สายยางหรือท่อที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดรูพรุนหรือการระเบิดได้

ซึ่งก่อนการเลือกและนำข้อต่อหมุนไปใช้งานนั้น  ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในการทำงานด้วย คือ 

 • ของไหล (Fluid)

 • Size union (มาตรฐานเกลียว  หรือ  Flange)

 • อุณหภูมิ (Temperature)

 • ความเร็วในการหมุน (RPM)

 • จำนวนทางเข้า-ออก (Mono , Dual)

เพื่อเลือกข้อต่อหมุนให้มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ  และลดปัญหาการเกิดการรั่วหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาภายหลัง​

การติดตั้งข้อต่อหมุนไม่ถูกต้อง

       หากข้อต่อหมุนที่เลือกนำมาใช้งานมีความเหมาะสมดีแล้ว   การติดตั้งข้อต่อหมุนไม่ถูกต้อง  เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้ท่อที่เชื่อมระหว่างข้อต่อหมุนนั้นรั่วได้  ซึ่งการติดตั้งที่เหมาะสม ควรพิจารณา ปัจจัยต่อไปนี้ 

 • ก่อนการติดตั้งแกนหมุนตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันในการป้อนและไม่มีแรงดันตกค้างนำไปใช้กับระบบท่อของเครื่อง

 • ติดตั้งท่อเข้ากับแกนหมุนก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับเพลาเครื่อง ไม่ควรใช้ท่อต่อด้วย  SAE connection

 • ติดตั้งข้อต่อหมุนเข้ากับเครื่องโดยใช้สายยางที่มีความยืดหยุ่นเท่านั้น  เพื่อหลีกเลี่ยงแรงเค้น ที่เกิดขึ้นกับข้อต่อหมุน

การเชื่อมต่อท่อกับข้อต่อหมุน

rj2.png

       ท่อจะต้องติดตั้งโดย ไม่มีความเค้น และการโค้งงอ เพื่อที่จะลดแรงกระทำกับข้อต่อหมุน ในการใช้งาน เมื่อติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร  ซึ่งการติดตั้งที่เหมาะสม  
       1. ควรติดท่อเข้ากับข้อต่อหมุนก่อนเสมอ โดยท่อที่นำมาใช้งานควรใช้ท่ออ่อน ซึ่งระหว่างการทำงานท่ออ่อนจะป้องกันไม่ให้เกิดโหลดเพิ่มภายในตลับลูกปืนของข้อต่อหมุน  จากนั้น  
       2. นำตัว union ไปติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร  และ  
       3. ยึดท่อเข้ากับท่อจ่ายของไหล เป็นลำดับสุดท้าย

rj3.png

       หากจะนำท่อติดตั้งจากข้อต่อหมุนในแนวตั้งและโค้งงอ  90 ° ควรเชื่อมต่อท่อตามที่แสดงดังภาพ    ตัวเชื่อมต่อแบบมุมทำหน้าที่ป้องกันการเพิ่มโหลดภายในตลับลูกปืน  ในกรณีที่ท่อจ่ายแรงดัน

rj4.png
rj5.png

ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาที่เกิดขึ้น

สาเหตุที่เป็นไปได้

ข้อต่อหมุนรั่วหลังจากการติดตั้ง

การติดตั้งไม่ถูกต้อง

ข้อต่อหมุน ขณะกำลังหมุน หมุนไม่ปกติ หรือ มีการโยกเยกไปมา

การตรวจสอบเบื้องต้น

ถ้ามีแอพพลิเคชั่นนี้ :
มีโอริงบนโรเตอร์เสียหายหรือมีตำแหน่งไม่ถูกต้อง

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งท่อทั้งหมดโดยไม่มีความเค้น
2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณหน้าซีลทั้งหมดสะอาด
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อนั้นถูกต้อง

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งท่อทั้งหมดโดยไม่มีความเค้น
2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณหน้าซีลทั้งหมดสะอาด
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อนั้นถูกต้อง

เกลียว หรือ connection ภายนอกรับค่า Tolerance ไม่เพียงพอ

ข้อต่อหมุนติดตั้งไม่ถูกต้อง

1.เปลี่ยนข้อต่อหมุน
2.เปลี่ยนเกลียวหรือหน้าแปลนใหม่
3.ตรวจสอบการติดตั้งข้อต่อหมุน