top of page

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์

        การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลมอัดเพิ่มขึ้นและลดค่าการใช้กระแสไฟฟ้าให้ลดลง

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์.jpg

       เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีลูกค้าที่ยังมีความเข้าใจผิดว่า ปั๊มลมยังไม่เสียหรือพัง ไม่ต้องซื้อใหม่ แต่ลูกค้าหาทราบว่า ปั๊มลมที่มีอายุการใช้งาน 7-10 ปี ประสิทธิภาพในการผลิตลมอัดจะตกลง ทำให้การใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น และมีค่าซ่อมบำรุงสูง (งานโอเวอร์ฮอนล์)

       ปั๊มลมรุ่นใหม่นั้นจะมีขนาดเล็กลงเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่มีประสิทธิภาพในการผลิตลมอัดได้มากขึ้นดีขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์1.jpg

        ปั๊มลมที่ใช้งานมานาน เมื่อคุณใช้งานจนครบอายุลูกปืน (ประมาณ ๕ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง) คุณต้องทำการโอเวอร์ฮอนล์ใหญ่ โดยเปลี่ยนแบริ่งและชุดซีลของลูกสกรู ทำการโอเวอร์ฮอนล์มอเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนลูกปืน อาบน้ำยาวานิชและอบแห้ง ทำการเปลี่ยนสาย Hose ต่างๆ ทำการโอเวอร์ฮอนล์มอเตอร์พัดลม เปลี่ยนชุดแมกเนติก เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองพวก กรองต่างๆ และน้ำมันเครื่อง ซึ่งรวมๆแล้วราคาสูงมาก อีกทั้งการทำโอเวอร์ฮอนล์ลูกสกรูอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตลมอัดให้น้อยลง ทำให้ปั๊มลมกินกระแสไฟฟ้ามากขึ้น

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์2.jpg
การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์ 3.jpg

เมื่อคุณใช้งานโดยขาดการดูแลประจำวัน ประจำเดือน สภาพเครื่องจะเป็นแบบนี้

คุณมั่นใจมั้ยว่า เมื่อโอเวอร์ฮอนล์แล้วประสิทธิภาพจะเหลือเท่าไหร่

 

        ในกรณีที่ปั๊มลมมีอายุการใช้งาน ถึง 7 ปี แสดงว่าจะต้องมีการโอเวอร์ฮอนล์มาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งระยะเคลียร์แล๊นซ์ของลูกสกรูอาจมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลมตกลงไป 5% - 10% หรือถ้าลูกค้าไม่ได้ทำการโอเวอร์ฮอนล์มาก่อน อายุของลูกปืนก็จะหมดไปทำให้ตัวโรเตอร์ของลูกสกรูเกิดการสึกหรอ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลมตกลงไป 5% หรืออาจมีการตกของลูกสกรูทำให้เกิดการเบียดของโรเตอร์ทำให้มอเตอร์ต้องกินกระแสไฟมากขึ้น

        ปั๊มลมใหม่จะมีขนาดเล็กลงเพื่อลดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการพัฒนาให้ลูกสกรูทำลมได้มากขึ้น มอเตอร์เป็นแบบแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet motor) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทอร์กสูง รองรับการสั่งงานจากอินเวอร์เตอร์ได้เร็วทันทีทันใด การกินกระแสไฟฟ้าน้อยลง

มอเตอร์ iPM นี้จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มอีกถึง 4% และมีความทนทานสูง ดังจะเห็นได้ดังนี้

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์ 4.jpg
8528556-02.png
8528556-02.png

Integrated direct drive transmission

 

          Energy saving vs. gear transmission

 • Integrated direct drive. element and motor share same rotor shaft

 • Coupling-free design > Minimal transmission losses

 • No coupling nor belts > Maintenancefree > Lower sevice costs >

       Less downtime

8528556-03-03.png
การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์ 6.jpg

OIL-COOLED iPM (INTERIOR PERMANENT MAGNET) MOTOR

No need for a ''drive side''bearing 

 • No needed in our iPM design, rotor shaft directly coupled with the element

 • One less bearing > Less friction > Less Losses

Bearing on '' non-drive side'' greased for life

 • No need for re-greasing

 • Maintenance free > Lower service costs > Less downtime

 • No risk of forgetting to grease > No risk of motor failure

OIL-COOLED iPM (INTERIOR PERMANENT MAGNET) MOTOR

IP66 premium protection class

 • 6 : Dust tight

 • 6 : Protection against powerful water jets

 • Competitors have generally IP23 or IP55

No need for a motor cooling fan

 • Not needed thanks to the oil-cooling concept

 • Resulting in lower noise

การเปลี่ยนปั๊มลมเก่าที่ประสิทธิภาพลดลง ด้วยปั๊มลมใหม่แบบอินเวอร์เตอร์ 7.jpg

ในกรณีนี้เราจะทำตัวอย่างเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟ้าระหว่างปั๊มลมใหม่แบบ iPMVSD กับปั๊มลมเก่า

DSC0215902-05.jpg

         เราจะเห็นว่า เมื่อประสิทธิภาพของปั๊มลมตกลงเพียง 5% เมื่อเทียบปั๊มลมใหม่กับปั๊มลมเก่า จะมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่างกันปีละ 313,428 บาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่างกันสูงมาก ทั้งนี้ยังไม่นับรวมค่าซ่อมบำรุงในการทำการ    โอเวอร์ฮอนล์สำหรับปั๊มลมเก่าอีก ทำให้เมื่อนับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นว่าการซื้อปั๊มลมใหม่จะคุ้มกว่าการฝืนใช้เครื่องเก่าที่เสื่อมประสิทธิภาพ

         หวังว่าบทความนี้จะมีประโยนช์ไม่มากก็น้อย สำหรับทุกท่านในการทำโครงการเปลี่ยนปั๊มลมใหม่ เพื่อให้โรงงานของท่านลดการใช้พลังงานลง เป็นการช่วยประเทศเราให้ลดการใช้พลังงานลงด้วยเหมือนกัน

นับถือ ลงชื่อวิฑูรย์ เจริญพานิช

QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page