top of page

PP-R System (Part II)

     ท่อพีพี-อาร์ มีหลายชนิดหลายแบบ ในแต่ละแบบยังมีการเรียกได้อีกหลายๆ ชื่อ เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสชื่อของท่อพีพี-อาร์ เพื่อป้องกันความสับสนที่เกิดขึ้น

 1. SDR = Standard Dimension Ratio SDR จะหาได้จากการนำค่าความโตภายนอกหารด้วยความหนาของท่อ ก็จะได้ค่าเป็นตัวเลขออกมา 
  SDR = D/ S 
  D = Outside Diameter (mm)
  S = Wall Thickness (mm)

 2. S = Pipe Series Index from ISO 4065 
  S จะหาได้จากการนำค่า SDR ลบออกด้วย 1 แล้วหารด้วย 2 ตามสูตรดังนี้ 
  S = (SDR-1)/2

 3. PN = Pressure Number for Pipe 
  PN จะบอกค่าเป็นแรงดันที่ท่อควรจะใช้งาน เพื่อเป็นการบอกผู้ใช้งาน ให้ทราบถึงกำหนดแรงดันในการใช้งานของท่อแต่ละแบบ

ท่อพีพี-อาร์ มีหลายชนิดหลายแบบให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายประเภท มีรายละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้

 • PP-R SDR11/ S5 / PN10 เป็นท่อที่เหมาะกับใช้น้ำเย็น สามารถรับอุณหภูมิได้ดีในช่วง 
  20-50 °C ทนแรงดันได้สูงสุด 15 บาร์ แต่แรงดันใช้งานปรกติคือ 10 บาร์

 • PP-R SDR9/ S4 / PN12.5เป็นท่อที่ เหมาะกับใช้น้ำเย็น สามารถรับอุณหภูมิได้ดีในช่วง 
  20-50 °C ทนแรงดันได้สูงสุด 18.9 บาร์ แต่แรงดันใช้งานปรกติคือ 12.5 บาร์

 • PP-R SDR7.4/ S3.2 / PN16 เป็นท่อที่เหมาะกับใช้น้ำร้อน สามารถรับอุณหภูมิได้ดีในช่วง 
  20-90 °C ทนแรงดันได้สูงสุด 23.8 บาร์ แต่แรงดันใช้งานปรกติคือ 16 บาร์

 • PP-R SDR6.0/ S2.5 / PN20 เป็นท่อที่เหมาะกับใช้น้ำร้อน สามารถรับอุณหภูมิได้ดีในช่วง 
  20-90 °C ทนแรงดันได้สูงสุด 30 บาร์ แต่แรงดันใช้งานปรกติคือ 20 บาร์

ท่อพีพี-อาร์ มีคุณประโยชน์มากมาย สามารถจัดลำดับเป็นข้อๆได้ดังนี้

 

 1. น้ำหนักเบา
  ด้วยความหนาแน่นเพียง 0.89-0.91 g/cm3 ทำให้น้ำหนักเบากว่า
  เหล็กถึง 8 เท่าจึงติดตั้งง่ายและสะดวกต่อการขนส่ง

 2. ความทนทาน
  ต่อการใช้ระบบน้ำร้อนสามารถใช้กับน้ำร้อนได้ถึง 80 องศา
  เซลเซียส และสามารถใช้งานได้ถึง 50 ปี ภายใต้ Working

 3. สะอาด ปลอดภัย
  ได้รับการยอมรับจากรีนพีชว่าเป็นท่อ ppr ที่มีความปลอดภัยสูง
  มีความสะอาดสูง ไม่มีปัญหาสนิม

 4. ผิวเรียบ
  เนื่องจากเป็นท่อพลาสติกที่มีผิวเรียบ จึงมีแรงเสียดทานน้อย
  อัตราการไหลจึงอยู่ในระดับเดียวกับท่อพลาสติกอื่น ๆ

 5. ผสานกันเป็นเนื้อเดียวกัน 
  การติดตั้งท่อและข้อ่ต่อ ทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องเชื่อมให้ความร้อน
  จากนั้นจึงเชื่อมเข้าหากัน ทำให้ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน

 6. ใช้งานร่วมกับท่อชนิดอื่นได้
  เนื่องจากมีข้อต่อเกลียวหลายชนิด ซึ่งเป็นเกลียวมาตรฐานสากล
  ของท่อน้ำสามารถใช้ต่อกับท่อประเภท อื่น ๆ ได้ทุกชนิด

 7. ความเป็นฉนวน
  เนื่องจากพลาสติก Polypropylene มีค่าคงที่การนำความร้อนที่ต่ำ
  กว่าท่อโลหะมาก จึงใช้ฉนวนในการหุ้มน้อยกว่าท่อโลหะด้วย

 8. ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  ได้รับการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มพลาสติกที่มีความปลอดภัย และเป็น 
  Thermo Plastic จึงสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก

 9. สามารถซ่อมรูรั่วได้ง่าย

 10. สามารถเพิ่มขยายท่อสาขาได้ง่าย

QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page