top of page

Oxygen Generator

Oxygen Generator สามารถนำไปใช้ในกระบวนการบำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร

     กลิ่นเป็นปัญหามลพิษอากาศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนั้นมีด้วยกันหลายวิธีซึ่งระบบบำบัดกลิ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายชนิด ได้แก่ ระบบเผาไหม้โดยตรง ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ระบบสครับบิ่ง และระบบดูดซับ ซึ่งแต่ละระบบจะมีประสิทธิภาพสารที่ทำให้เกิดกลิ่นมีหลายชนิดส่วนใหญ่มักเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการบำบัดกลิ่นอีกวิธีหนึ่ง คือ ระบบออกซิเดชันด้วยโอโซน 

โอโซน คืออะไร

     โอโซน คือ รูปแบบหนึ่งของออกซิเจน ตามปกติออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลจะมี 2 อะตอมเมื่ออยู่ในรูปของโอโซนหนึ่งโมเลกุลจะมี 3 อะตอม ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว่าออกซิเจนธรรมดาอย่างชัดเจนหรืออีกนัยหนึ่งจะเรียกว่า Active Oxygen โอโซนได้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1840 โดยนักเคมีชาวเยอรมันชื่อคริสเตียน เฟเดอริก ชอนไบน์ โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Ozein ที่แปลว่า ดม

     โอโซน เป็นก๊าซธรรมชาติที่มีพลังงานในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง โดยไม่เหลือสารพิษตกค้างใด ๆ นอกจากออกซิเจนโอโซนจะถูกนำมาทดแทนสารเคมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ในหลายวงการ โดยเฉพาะการใช้เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำหรืออากาศและโอโซนยังมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคสูงกว่าคลอรีน 52% และเร็วกว่า 3,000 เท่า

     เนื่องจากการบำบัดกลิ่นโดยระบบออกซิเดชันด้วยโอโซนนั้น จะต้องใช้ออกซิเจน (O2) เป็นตัวทำให้เกิดโอโซนขึ้นมา ซึ่งเมื่อได้โอโซนแล้วก็จะฉีดเข้าไปในอากาศเสีย ที่มีสารทำให้เกิดกลิ่น โดยที่โอโซนเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong Oxidizing) จึงทำให้อากาศเสียมีกลิ่นเจือจางลง

การประยุกต์ใช้งานโอโซนอื่น

โอโซนมีคุณสมบัติเด่นหลายประการดังที่ได้กล่าวแล้ว ดังนั้นจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
     1. ใช้ในการกำจัดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นต่าง ๆ เช่น กลิ่นเน่าเสีย หรือกลิ่นจากสารเคมีที่เกิดจากกระบวน การผลิตต่างๆ (WET SCRUBBER)  
     2. ใช้รมห้องฆ่าเชื้อ (FUMIGATION) เช่น ห้องบรรจุอาหาร ห้องผู้ป่วย โรงงานเภสัชกรรม ฯลฯ

 

System Features of Oxygen Generator

     - Purities to 95%

     - Plant capacity to 120 Nm3/h or 4,596 scfh

     - Delivery pressure to 4.5 bar(g) / 65 psig without post-compression

     - Flexible design for all locations (Indoor, Outdoor, Skids)

Economy :                          Reliability:

     - Low Operating Costs                            - Easy to Install   

     - Low Air Consumption                           - Easy to Maintain

     - Low Pressure Drop                              - Safe process operation for long ZMS life

     - High User Pressure

Standard Applications :

     - Fish Farming                                          - Water Treatment

     - Feed Gas for Ozone Generators           - Welding, Brazing and Soldering

     - Foundries                                               - Medical Clinics

     - Glass and Neon Manufacturing             - Environmental Remediation

     - NOx Reductions for Fuel Burners         - Apartment/Bedroom Air Enrichment

 

 


OXYSWING© Oxygen Generator Performance Specifications

QR-PNE.png

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

Line-PNE_Artboard 38.png
bottom of page