top of page

ปัญหาความชื้นในระบบไฮดรอลิคและระบบหล่อลื่น

         เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที􀃉ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น􀃊 ความชื้น􀃊 คือความเข้มข้นของไอน้ำ􀃊ที่􀃉อยู่ในอากาศ ซึ่ง􀃉จะทำให้อุปกรณ์ที่􀃉อยู่ในเครื่􀃉องจักรอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเสียหายจากไอน้ำที่อยู่ในอากาศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ระบบไฮดรอลิคและระบบหล่อลื่น

        ระบบไฮดรอลิคหรือระบบหล่อลื่นระหว่างที่ทำงานจะเกิดการเพิ่มหรือลดลงของของไหลในระบบ ขณะนั้น􀃊อากาศที่􀃉มีความชื้นจะเข้าไปแทนที่􀃉ของไหลในระบบจะทำให้เกิดปฏิกริยาอ๊อกซิเดชั่น􀃉 และทำให้สารเพิ่มคุณภาพบางตัวในของของไหลคุณสมบัติเปลื่􀃉ยนไป ต่อมาน้ำจะแยกตัวออกจากน้ำมันไปตกที่ก􀃉้นถังบางครั้ง􀃊ทำให้เกิดสารที่􀃉กัดกร่อนเกิดขึ้น􀃊น้ำมันหล่อลื่นที่􀃉มีน้ำ􀃊เป็นส่วนผสมจะไม่สามารถให้การหล่อลื่􀃉นได้จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดการสึกหรอและเสียหายเร็วกว่ากำหนดน้ำยังส่งผลต่อเครื่องจักรได้โดยตรงตามรูปภาพด้านล่างนี้

1.png

        รูปภาพการเกิดสนิมและการกัดกร่อนน้ำมีผลต่อผิวเหล็กและโลหะในการสร้างออกไซด์ของเหล็กน้ำและกรดในน้ำมันเพิ่มความสามารถในการทำลายเหล็กและวัตถุที􀃉ไม่ใช่เหล็กสนิมและการกัดกร่อนทำให้ผิวโลหะเสียหายอย่างรวดเร็ว

2.png

        รูปภาพ การเกิดโพรงไอน้ำ (Vaporous Cavitation) ถ้าความดันไอของน้ำไปถึงจุดที่􀃉เครื่􀃉องจักรมีความดันต่ำ เช่น ท่อดูดของปั๊มฟองอากาศจะขยายตัว เมื่อผ่านเข้าไปยังจุดที่มีความดันสูง เช่น ในปั๊􀃋มและจุดที่􀃉รับภาระของลูกปืนฟองอากาศจะหดตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหยดน้ำขนาดเล็กนี้􀃊จะกระแทกพื้􀃊นที่เล็กๆของผิวเครื่องจักรด้วยความแรงคล้าย ๆ กับหัวฉีดขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดความล้าบนผิวโลหะเป็นจุดเล็กๆ การมีน้ำปนในน้ำมันยังทำให้น้ำมันสามารถปนกับอากาศได้ดีขึ้น จึงทำให้มีผลของคาวิเตชั่นจากก๊าซได้ด้วย

3.png

        รูปภาพการเกิดสนิมและการกัดกร่อน น้ำมีผลต่อผิวเหล็กและโลหะในการสร้างออกไซด์ของเหล็กน้ำและกรดในน้ำมันเพิ่มความสามารถในการทำลายเหล็กและวัตถุที่􀃉ไม่ใช่เหล็กสนิมและการกัดกร่อนทำให้ผิวโลหะเสียหายอย่างรวดเร็ว

วิธีแก้ไขปัญหาความชื้น􀃊 ในระบบไฮดรอลิคและระบบหล่อลื่􀃉น
ติดตั้ง􀃊 Desiccant Breather Dryer เพื่􀃉อดูดความชื้น􀃊ออกจากระบบ ตามรูปด้านล่าง

4.png
5.png
6.png

Desiccant Breather ในระบบไฮดรอลิค

Desiccant Breather ในระบบหล่อลื่􀃉น

ข้อดีของการติดตั้ง􀃊 Desiccant Breather Dryers : Drytech

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่􀃉ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์ รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน

  • ประสิทธิภาพในการดูดซับยังคงเดิมเมื่อ􀃉อุณหภูมิสูงขึ้น

  • สารดูดซับความชืน􀃊 มีประสิทธิภาพสูง (<100 ppm H2O)

  • อายุการใช้งานนานกว่าแบบ Silica gel

7.png
8.png
9.png
QR-FTR.png

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578

Line-FTR_Artboard 34.png
bottom of page