top of page

Metal Detector

Metal Detector : เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน

     ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและส่งออก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ประเทศหนึ่ง ในโลก  การควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) เป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่เพียงช่วยยกระดับความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตรและ อาหาร เพื่อสุขอนามัยของการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น การควบคุมความปลอดภัยในด้านดังกล่าว ยังเปรียบเสมือนการติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพให้แก่สินค้าของไทยที่ส่งออกไป ขายในตลาดต่างๆ ในโลกอีกด้วย

     ดังนั้น ในกระบวนการผลิตสินค้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะ   ในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะ (Metal) ในสินค้าและวัตถุดิบ  กระบวนการตรวจสอบนี้ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการควบคุมอันตราย ณ จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point: CCP) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมยา เช่น การผลิตอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากการปนเปื้อนของเศษโลหะนั้นจะส่งผล ต่อการควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักร  รวมถึงอันตรายที่ผู้บริโภคหรือ อุปโภคได้รับจากการปนเปื้อนโลหะดังกล่าว

     การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ  จึงต้องเลือกใช้เครื่องมือและ ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบ คุมเครื่องมือและมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือได้อย่าง ถูกต้องโดยผู้ควบคุมเครื่องตรวจจับโลหะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการ ทำงานของเครื่องและแนวทางการควบคุมการทำงานให้สามารถเครื่องตรวจจับโลหะทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     เครื่องตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับโลหะได้โดยอาศัยการสร้างความสมดุลของสนามแม่เหล็กระหว่าง ขดลวดส่งสัญญาณและขดลวดรับสัญญาณโดยจะนำมาพันอยู่ภายในเครื่องตรวจจับโลหะในตำแหน่ง และจำนวนที่เหมาะสมเพื่อสร้างคลื่นพลังงานเกิดเป็นสนามแม่เหล็กแบบสมดุลโดยรอบบริเวณขดลวดทั้งสอง เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนโลหะเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กที่สมดุลเครื่องตรวจจับโลหะจะตรวจสัญญาณที่ เกิดขึ้นและประมวลผลเพื่อให้ทราบการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาตรวจสอบ

     จากผลการทำงานในสภาพการใช้งานจริงกับพบ อุปสรรคที่ส่งผลต่อการประมวลผลได้แก่ ความสามารถของเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับวัตถุที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบอลูมิเนียม ฟอยด์ ซึ่งมีคุณสมบัติของธาตุเหล็กและสามารถรบกวนสัญญาณทางไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถ ตรวจหาโลหะได้เนื่องจากผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณของอลูมิเนียมฟอยด์ได้ จากปัญหาดังกล่าวเราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจจับโลหะแบบเอ็กซ์เรย์ (X-Ray)

การแบ่งกลุ่มโลหะตามประเภทของโลหะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มโลหะที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ (Ferrous)
2. กลุ่มโลหะที่ไม่มีธาตุเหล็ก (non Ferrous)
3. โลหะกลุ่มสแตนเลส

     Metal Detectors IMD ครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานลำเลียง นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จผ่านสายพานลำเลียง ไปจนถึงผงแป้งหรือเมล็ดแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประเภทของเหลว มวลบด หรือส่วนผสมระหว่างส่วนประกอบที่เป็นของแข็งและของเหลว เครื่องสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับด้านอาหารสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี

     Gravity Fall Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะระบบแรงโน้มถ่วง ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ มีการปรับปรุงให้มีความเสถียรภาพและสามารถในการตรวจจับโลหะได้แม่นยำ สามารถตรวจหาโลหะเจือปนทุกประเภทในผลิตภัณฑ์คละรวม หรือผงแป้งที่ตกอย่างอิสระ และผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบเมล็ด ออกแบบมาเพื่อสามารถติดตั้งร่วมกับเครื่องคัดแยก เพื่อขจัดโลหะเจือปนจากสายการผลิต เครื่องทำจากแสตนเลสมีความแข็งแกร่ง สามารถทนต่อการกัดกร่อนและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

     Metal Detector for Sauce เครื่องตรวจจับโลหะจากท่อป้อนจ่าย ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตรวจสอบของเหลว ซอส มวลบด หรือของเหลวที่มีความหนืดสูง มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปต่อท่อใช้งาน และทนอุณหภูมิสูง มีความต้านทานต่อแรงดันได้ดี

     Metal Detector for Biscuits มีการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Biscuits โครงสร้างทำจากสแตนเลส   ความกว้างของสายพานมากกว่ารุ่นปกติ มีการออกแบบให้สามารถทนความร้อนได้สูง ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล สามารถเลือกปรับความเร็ว ของสายพานได้ และโครงสร้างของสายพานถูกออกแบบมาให้เรียบง่าย สะดวกต่อการถอดแยกชิ้นส่วน ง่ายต่อความสะอาด

     Metal Detector for Medicine เครื่องตรวจจับโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยา ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องผลิตยาอย่าง เช่น เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องอัดเม็ด การตรวจสอบมีความไวของเครื่องสูง สอดคล้องกับมาตรฐานยาและกฎระเบียบตามมาตรฐาน GMP การออกแบบของกรอบถอดออกได้ง่าย สำหรับผู้ประกอบการในการทำความสะอาดอุปกรณ์

QR-PUM.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 606 - 623

Line-PUM_Artboard 35.png
bottom of page