การ Machine Ballscrew

การ Machine Ballscrew เพื่อใส่กับ Support Unit

การกลึงหัวท้ายของ Ballscrew ด้านที่ต่อกับมอเตอร์และ Micro coupling (EK,BK,AK,FK type)

ขั้นตอนการเลือก Support และ การ Machine
    1.เลือกจาก OD ของ Ballscrew (d) จากข้อมูลในตารางและแบบของ Ballscrew เช่น Ballscrew diameter 40 mm จะต้องใช้งานกับ Support Unit BK30 หรือ FK30 
     2.ทำการกลึง Ballscrew ตามแบบและข้อมูลในตาราง (ตามค่า d,A,B,E,F,M และ S)

ขั้นตอนการเลือก Support และ การ Machine

    1.เลือกจาก OD ของ Ballscrew (d) จากข้อมูลในตารางและแบบของ Ballscrew เช่น Ballscrew diameter 40 mm จะต้องใช้งานกับ Support Unit FF30 หรือ FF30 
     2.ทำการกลึง Ballscrew ตามแบบและข้อมูลในตาราง (ตามค่า d,A,E,B,F,G)

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 714 - 718

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.