top of page

M-ONE เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ

01.png
02.png

เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ รองรับพื้นที่ขนาดใหญ่

        เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระบาดหนัก และจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน ทางเราจีงเห็นความสำดัญในด้านสุขภาพ จึงแนะนำสินค้า เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน

       เรามาทำความรู้จักเครื่องฟอกอากาศกัน โดยทั่วไป เครื่องฟอกอากาศ จะทำหน้าที่กรองฝุ่นและกำจัดเชื้อโรคในอากาศภายในห้อง ดังนั้น สถานที่ทำงานหรือห้องที่มีคนอยู่จำนวนหลายๆคน จึงจำเป็นต้องฟอกอากาศ เพื่อกำจัดฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆ ที่จะแพร่อยู่ในอากาศที่เราหายใจ และเวลาที่ใช้ฟอกอากาศภายในห้อง ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น เพราะเราจะได้รับอากาศบริสุทธิ์และปลอดเชื้อภายในห้องเร็วขึ้นเช่นกัน 

       เครื่องฟอกอากาศจะมีส่วนประกอบหลักคือ ตัวตู้เครื่อง แผ่นกรองฟิลเตอร์ พัดลม และ หลอดไฟยูวี ซึ่งหลายยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างของเครื่องฟอกอากาศตามอุปกรณ์หลักที่ใส่เข้ามา เช่น

 • ความละเอียดของแผ่นกรองฟิลเตอร์ จำนวนชั้นของแผ่นกรองฟิลเตอร์ จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น กรองแบคทีเรีย การกำจัดไวรัส

 • ประสิทธิภาพของพัดลม จะบ่งบอกขนาดห้องที่รองรับและเวลาในการใช้เพื่อฟอกอากาศภายในห้อง ซึ่งเราต้องคำนวนเวลาจากปริมาตรอากาศในห้องกับอัตราการดูดและเป่าออกของพัดลมในเครื่องฟอก ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ ยิ่งดีกับผู้ที่อยู่ในห้อง

 • และการมีหรือไม่มีหลอดไฟยูวี ที่จะใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย และไวรัส

       เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ M-ONE ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ  ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ ฝุ่นพิษ PM 2.5 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) , ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.), ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

04.png

การทดสอบมีดังนี้

 • การทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณเชื้อโรค ด้วยวิธีมาตรฐาน Impaction Technique

 • การทดสอบการกรองฝุ่นละเอียดและอัตราการไหลของอากาศ อ้างอิงมาตรฐาน ISO14644-1

 • การทดสอบวัดระดับเสียง (dB)

 • การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (เชิงปริมาณ) ด้วยวิธีมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2010

 • การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (ต่อหน่วยเวลา) ด้วยวิธีมาตรฐาน TIME KILL ASSAY (ASTM E2315)

 • การทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO 21702 : 2019

 • มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1516-2549 ผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)

การทดสอบอ้างอิงมาตรฐานสากล

 • ISO21702:2019                                  

 • ASTM E2315

 • JIS Z 2801:2010                                 

 • ISO14644-1

 • Impaction Test

04.png
1-05.png
3-05.png
2-05.png

ระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรคของเครื่องฟอกอากาศ M-ONE มีมากถึง 5 ขั้นตอน พร้อมหลอด UVC เพื่อกำจัดเชื้อโรค

 • แผ่นกรอง HEPA Filter  H14 กรองอนุภาคขนาด 0.1 -0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.995% นั้นหมายถึงสามารถกรองฝุ่นพิษ PM2.5 ได้แน่นอน รวมถึงแบคทีเรีย และไวรัส ด้วย

 • หลอดกำจัดเชื้อโรค (UVC) เปล่งรังสี UVC ระยะคลื่นสั้น 254 นาโนเมตร เป็นช่วงที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเทคโนโลยี UVGI หรือการฉายรังสีเพื่อทำลายเชื้อโรคหน่วยงานระดับสากล เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา (CDC) และองค์การอนามัยโรคโลก (WHO) ให้การยอมรับว่าสามารถทำลายเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและล่องลอยมากับอากาศ เพื่อลดการแพร่ระบาดในโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ (Airborne transmission) มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ทดสอบแล้วว่า รังสี UVC นี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้

 • แผ่นกรองฆ่าเชื้อโรคและฝุ่น PM 2.5 เอกสิทธิ์เฉพาะ M-Plus ที่รวมสองพลังของ M-ION (ซิลเวอร์ไอออน) ที่ปล่อยประจุเงินจับเชื้อจุลินทรีย์และทำลายโครงสร้าง DNA เพื่อยับยั้งการขยายพันธุ์ และทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด และ M-XAN (แซนโทนจากเปลือกมังคุด) ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ทั้งแบคทีเรียและไวรัส ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อวัณโรคที่แพร่กระจายได้ทางอากาศ และดักจับอนุภาคขนาด 0.3-2.5 ไมครอนได้ถึง 90-95%

 • แผ่นกรองกลิ่นคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น ไม่พึงประสงค์และ ดูดซับก๊าซพิษ ไอสารระเหย(VOC) เช่น กลิ่นบุหรี่,กลิ่นอาหาร, สารฟอร์มาลดีไฮด์,ผงหมึกพิมพ์ เป็นต้น

 • แผ่นกรองฝุ่นหยาบ ช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เส้นผม, ขนสัตว์ , เกสรดอกไม้ เป็นต้น

 • พัดลม EC Centrifugal ที่นำเข้าจากเยอรมัน เป็นพัดลมคุณภาพสูง ทำให้การฟอกอากาศทำได้รวดเร็ว เป็นพัดลมที่ใช้กับห้องคลีนรูม โดยเฉพาะ มีความทนทานสูง

06.1.png
06.png
Untitled-1.png

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

หน้าจอควบคุม           แบบสัมผัส

ฟังก์ชั่น                      แสดงผลวัดฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์  

                                  แจ้งเตือนเมื่อควรเปลี่ยนแผ่นกรอง
                                  เปิด/ปิด ระบบยูวีฆ่าเชื้อโรค
                                  ระบบตั้งเวลาปิดล่วงหน้า
                                  ระบบล็อกหน้าจออัตโนมัติ

ปริมาตรลม                1,700 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง    

พื้นที่ใช้งาน               140 ตารางเมตร
ระบบไฟฟ้า                220 VAC / 50 Hz

พัดลม                        EC  Centrifugal สำหรับห้องคลีนรูม

โครงสร้าง                  อลูมิเนียม

ระดับแรงลม               5 ระดับ

ระดับเสียง                  20 – 60 เดซิเบล

คุณสมบัติการกรอง    ระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรค 5 ขั้นตอน

       เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรง M-ONE ถูกออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ห้องขนาดใหญ่ เพื่อใช้งานในสถานที่ๆมีคนอยู่ร่วมกัน เช่น สำนักงานออฟฟิศ ห้องประชุมต่างๆ พื้นที่ส่วนกลาง สถานที่ติดต่อราชการ คลินิก โชว์รูม ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านอาหาร ร้านค้า สถานีโดยสาร ธนาคาร ฟิตเนส โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ฯลฯ

08.1.png
08.3.png
08.4.png
08.2.png
08.4.png
QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page