top of page

ประโยชน์ของการตรวจค่าความสะอาดน้ำมันแบบออนไลน์ (ICM)

495_img.jpg

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

ไส้กรองน้ำมันที่เราเลือกใช้ถูกต้องแล้ว ??

ซึ่งในการวิเคราะห์น้ำมันนั้นมีได้หลายวิธี ที่แตกต่างกันออกไป

แต่...วิธีที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแบบ Online

กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์น้ำมัน คือ

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรองแบบไม่ได้กำหนดเวลา

 • การตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่อง = คาดการณ์

 • การบำรุงรักษา / การวิเคราะห์แนวโน้ม = การประหยัดต้นทุน

 • ยืดอายุของส่วนประกอบที่สำคัญ ก่อนระยะเวลา PM (Preventive maintenance)

 

ข้อเสียของการตรวจวิเคราะห์น้ำมันแบบส่งไปที่ห้องปฏิบัติการโดยสุ่มตัวอย่างลงขวด

 • เวลาที่ใช้ในการตรวจอย่างเร็วที่สุดคือ 1 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ระดับค่าความสะอาดน้ำมันอาจมากกว่าเดิมหลายเท่า

 • แต่ละระบบไฮดรอลิคมีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยหลัก ได้แก่ ของไหล, ความดันและอัตราการไหล, วัฏจักรการทำงาน, สิ่งแวดล้อม

 • เพราะฉะนั้น การสุ่มตัวอย่างขวดจากห้องปฏิบัติการไม่ใช่เป็นการประยุกต์เร็วที่สุด”

     ความยากของการวิเคราะห์น้ำมันที่มีการแปลงในระบบนั้น ซึ่งระดับค่าความสะอาดน้ำมันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากระบบไฮดรอลิคกำลังทำงาน ความดันเปลี่ยนแปลง อัตราการไหลเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการเปิด-ปิดเครื่องจักร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความสะอาดของอุปกรณ์ไฮดรอลิค

     ความผิดพลาดในการตรวจค่าความสะอาดน้ำมันที่เป็นไปได้ เกิดเนื่องมาจากมีการปนเปื้อนในระหว่างการตรวจหรือขวดตัวอย่างไม่สะอาด

     ตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำมันมีผลต่อค่าความสะอาดน้ำมัน ซึ่งการสุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ว่านี้คือ มาตรฐาน ISO 4201

     ปัจจัยที่มีผลอีกอย่างคือคุณภาพของขวด “อะไรคือความสะอาดของขวดหรือภาชนะบรรจุตัวอย่าง? มันสะอาดหรือสกปรกกว่าตัวอย่างที่คุณกำลังใช้?” เทคนิคการล้างขวดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 3722 ซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดจะมีอยู่ทั้งหมด 8 ขั้นตอน เพื่อให้สะอาดตามมาตรฐาน ISO 3722

               

     หลังจากที่มีเการเก็บตัวอย่างน้ำมันลงขวดแล้วจะต้องทำการเอาฟองอากาศออกเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและแม่นยำ

การวิเคราะห์น้ำมันแบบขวดนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณของระบบไฮดรอลิคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างค่าความสะอาดของภาชนะขวดใส่น้ำมัน

Capture.JPG
bottles-1.jpg

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์

SC.JPG

สรุป ข้อดีของการตรวจค่าความสะอาดน้ำมันแบบออนไลน์

 • สามารถตรวจวัดที่จุดต่างๆ ของระบบได้ ในขณะที่เครื่องมีการทำงานอยู่

 • ผลกระทบส่วนใหญ่ในการตรวจเกิดจาก สิ่งสกปรกภายนอกที่มีโอกาสเข้าไปในระบบ

 • สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ ตามระดับความสะอาดที่ต้องการ

 • สามารถวินิจฉัยระบบได้ในขณะที่ระบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป

 • สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำความสะอาด(Flushing)ได้ เพื่อกำหนดระดับความสะอาดที่ต้องการ

 • ช่วงเวลาในการตรวจน้ำมัน สามารถปรับให้เหมาะสมได้

 • การตรวจออนไลน์แบบถาวรทำให้สามารถตรวจสอบระบบที่สำคัญได้ ตัวอย่างเช่น ความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นของตลับลูกปืนสามารถสังเกตได้จากชุดตรวจสอบ

 • ผลที่ได้จากการตรวจไม่ใช้ภาพรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เป็นตลอดเวลาที่เราตั้งค่า ซึ่งสามารถดูแนวโน้มของสิ่งสกปรกในการปนเปื้อนได้

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578

Line-FTR_Artboard 34.png
QR-FTR.png
bottom of page