top of page
QR-HYD.png

Hydraulic System

ระบบไฮดรอลิคมีการแบ่งวงจรตามการใช้งาน 3แบบ

1. Open Loop Circuit (วงจรแบบเปิด)

2. Closed Loop Circuit (วงจรแบบปิด)

3. Semi – Closed Loop Circuit (วงจรแบบผสม)

ในที่นี่จะกล่าวถึง 2 วงจรแรก เนื่องจากเป็นที่นิยมแพร่หลายในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่างจาก ระบบแบบที่3

Picture1.jpg
Picture2.jpg

Open loop Circuit

Picture3.jpg

- ท่อดูด(suction line)จะมีขนาดใหญ่และสั้น

- ขนาดของวาล์วควบคุมต่างๆเช่น Directional Control Valve, Flow Control Valve, Pressure Control Valve  ต้องมีความเหมาะสมกับอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค

- ขนาดของไส้กรองขากลับและตัวระบายความร้อน ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับอัตราการไหลกลับถังของน้ำมันไฮดรอลิค

- ขนาดของถังเก็บน้ำมันจะต้องมีปริมาตรมากกว่า 3-4เท่าของอัตราการไหลปั๊ม

- ตำแหน่งการติดตั้ง Pump กับ Tank จะต้องอยู่ข้างๆหรือด้านบนถังน้ำมันเนื่องจากต้องการให้  Pump อยู่ใกล้ถังน้ำมัน

- การเพิ่มความเร็วรอบการหมุน Pump ต้องไม่เกินข้อจำกัดของท่อดูด(suction line)

- น้ำมันไหลกลับถังโดยวาล์วควบคุมทิศทาง   

Closed loop Circuit

Picture4.png

- ถังน้ำมันมีขนาดเล็กโดยกำหนดขนาดจากอัตราการไหลของปั๊มช่วย (Charge Pump) โดยส่วนใหญ่จะมีขนาด เป็น 3เท่าของอัตราการไหลของปั๊มช่วย (Charge Pump)

- วาล์วต่างๆจะมีขนาดเล็กเพราะใช้สำหรับการทำงานในระบบส่งสัญญาณ(Pilot)ที่มี อัตราการไหลค่อนข้างน้อย

- ขนาดของไส้กรองขากลับและตัวระบายความร้อนมีขนาดเล็กเพราะใช้ในส่วนของปั๊มช่วย(Change Pump)

- Pump สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ

- ระบบนี้ใช้ได้กับ Motor Hydraulic เท่านั้น

- ปั๊มลูกสูบในระบบ Closed-Loop Circuit จะต่างจากระบบ Open Loop Circuit คือสามารถสลับการส่งน้ำมันจากดูดเป็นส่งและส่งเป็นดูดได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วควบคุมทิศทางในการควบคุมการหมุนของ Hydraulic Motor

-  เนื่องจากเป็นปั๊มลูกสูบที่ใช้สำหรับรถการเกษตร การออกแบบลูกสูบของปั๊มจะเข็งแรงและเหมาะกับเครื่องยนต์ที่รอบสูงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

- การควบคุมการหมุนของ Hydraulic Motor กำหนดโดยมุมเอียงของแผ่นเอียงภายในปั๊ม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้  Flow Control ระบบนี้

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  575, 710

Line-HYD_Artboard 36.png
bottom of page