top of page

“FILTREC” New filter Technology

“FILTREC” New filter Technology

     จากประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษ ด้านการวิจัยพัฒนาองค์ประกอบของไส้กรอง “Filtrec” ใส่ใจถึงความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน มีการผสมผสานวัสดุที่เหมาะสมและออกแบบนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

logo2-02.png
logo-02.png
3-02.png

Low Pressure Drop 30%

Dirt Holding Capacity 40%

Long Lasting Performance

    วัสดุการกรองแบบใหม่นี้ให้ความพิเศษในด้านการใช้งานที่ยาวนานแต่เน้นหลักไปที่ประสิทธิภาพการกรองการทดสอบนี้ด้วย Absolute-Beta สอดคล้องกับความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ที่ลดลง ซึ่งตอนนี้ทำให้เราสามารถเลือกไส้กรองที่เล็กกว่าได้ในแอพพลิเคชั่นเดียวกัน ด้วยการวิจัยและพัฒนาทำให้เราสามารถใช้ส่วนผสมของชั้นวัสดุได้หลายรูปแบบ ซึ่งทำให้เกิดไส้กรองที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง

01.png

MEDIA PACK STRUCTURE

02.png

     ดังนั้น ความดันตกคร่อมที่ลดลงจึงทำให้ D.H.C (Dirt Holding Capacity) พื้นที่การเก็บสิ่งสกปรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการวิจัยพัฒนานี้ทำให้ลดต้นทุน

    ต้นทุนการใช้พลังงานเป็นผลโดยตรงของความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ทุกๆ 100 บาร์ ช่วยประหยัดเงินและพลังงาน (fuel or electricity) หมายความว่า “FILTREC” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (ECO-friendly)

    พื้นที่การเก็บสิ่งสกปรกที่มากขึ้น D.H.C (Dirt Holding Capacity) ประกอบกับความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ที่ลดลง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองเพิ่มมากขึ้นและยังมีประโยชน์อย่างอื่น ได้แก่  การลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังและการบำรุงรักษา ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

    เรามีระดับความละเอียดไมครอนที่แตกต่างกันในไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) คือ 1 - 3 - 5 - 10 -15 - 20 ไมครอน

ประโยชน์หลักๆ ที่ 3 - 5 และ 10 ไมครอน พบว่าค่า D.H.C (Dirt Holding Capacity) เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ด้วยคุณสมบัติของ Absolute-Beta ทำให้ช่วยลดพลังงาน (fuel or electricity) ได้ถึง 20%

03.png

DIRT HOIDING CAPACITY 40%

พื้นที่การเก็บสิ่งสกปรกเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 %

LOWER PRESSURE DROP

ความดันตกคร่อมลดลง 30%

     ความตกคร่อมลดลง 30% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ ความสำเร็จนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้งานและการเลือกตัวไส้กรอง ความเป็นไปได้ในการเลือกไส้กรองที่มีขนาดเล็กลงสำหรับงานแอปพลิเคชั่นเดียวกันได้ หรือเพื่อให้ใช้ไส้กรองที่อายุการใช้งานนานขึ้น  ทำให้งานบำรุงรักษาน้อยลงพร้อมกับประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลัง

 

     พื้นที่เก็บสิ่งสกปรกเพิ่มมากกว่า 40% เมื่อรวมกับความดันตกคร่อมที่ลดลงแล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

013-03.png

LONG LASTING PERFORMANCE

ผลการใช้งานไส้กรองที่สูง ในแง่ของประสิทธิการการ

กรอง (βeta Ratio > 1.000) และความคงที่กับความดันตกคร่อมลดลงสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพการใช้งานคงที่ตลอดอายุการใช้งานของไส้กรองที่ของเหลวไหลผ่าน ดังนั้น ของเหลวจะสะอาดตลอดอายุการใช้งานไส้กรอง

The “New” Absolute Beta Media ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นช่วยให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทุกแอปพลิเคชั่น

014-04.png
QR-FTR.png
Line-FTR_Artboard 34.png

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578

bottom of page