top of page

Element of Coalescing Filter

     ในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง และการที่เราจะคงราคาสินค้าที่เราผลิตเพื่อให้ชนะในการตลาดคงเป็นไปได้ยาก เพราะต้นทุนการผลิตต่างๆ มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้หลายๆ ธุรกิจ ต้องหันมาพิจารณาเรื่องต้นทุนในการผลิต หนึ่งในนั้นคืออะไหล่ ที่จะต้องเปลี่ยนเมื่อถึงอายุการใช้งาน ในที่นี้จะพูดถึงอะไหล่ไส้กรองอากาศ (Main Line Filter) ที่มีความสำคัญต่อหลายๆ ผลิตภัณฑ์ของหลายๆ ธุรกิจ

     “ Main Line Filter ” ในอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดจะมีการใช้ลมอัดหรืออากาศอัด (Compressed Air) เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์นิวแมติก เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้ และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว ลมอัดหรืออากาศอัดที่นำมาใช้ขับเคลื่อนจะต้องมีความสะอาด และนิยมใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “ Main Line Filter ” เป็นอันดับแรก ซึ่งประสิทธิภาพของการกรองจะขึ้นกับคุณภาพของไส้กรอง (Element) ที่อยู่ภายใน และไส้กรองนี้ จะมีอายุการใช้งานที่จะต้องเปลี่ยนตามเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หรือขึ้นอยู่กับความสะอาดของลมอัดที่จะทำการกรอง

     “ Element ” อะไหล่ไส้กรองจะมีหลากหลายแบบ ตั้งแต่แบบหยาบไปจนถึงละเอียด แต่วัสดุ (Media) ที่นำมาทำนั้น เราเรียกว่า Borosilicate Micro glass fiber ซึ่งจะนำมาเป็นวัสดุหลักของอะไหล่ไส้กรอง ดังนั้นอะไหล่ไส้กรองของแต่ละยี่ห้อที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่ประสิทธิภาพในการกรองอาจจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นของไส้กรอง, รูปแบบของการพัน, ขนาด (Dimension) ทางบริษัท นิวแม็ก จำกัด ขอแนะนำไส้กรองคุณภาพสูงที่ผลิตโดยคนไทย โดยมีคุณสมบัติในการกรองเทียบเท่าต่างประเทศ แต่มีราคาที่ถูกกว่าในขณะที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

Production of Media

กระบวนการอบ Media (Borosilicate micro glass fiber) โดยใช้ไฟเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 °C

 

 

Media Testing

การทดสอบความแข็งแรงของ Media โดยการดึง กระชาก และการทดสอบประสิทธิภาพในการกรอง

“ Element ”

เปรียบเทียบ ไส้ Filter ของยี่ห้ออื่น กับไส้ Filter ของนิวแม็ก

ข้อแตกต่างของไส้กรองยี่ห้ออื่น (รูปซ้ายมือ) กับ ไส้กรอง ของ นิวแม็ก มีด้วยกัน 4 จุดคือ

1. โครงสแตนเลส ของนิวแม็ก แข็งแรงกว่า ไม่ได้เป็นแบบลวดตาข่าย

2. แผ่น Pre-filter ของนิวแม็กมี 2 ชั้น นอกสุดกับในสุด แต่ของยี่ห้ออื่นมีเฉพาะในสุด

3. Media ของนิวแม็กพันแบบ Deep Bed Multi Wrap แต่ของยี่ห้ออื่นพันแบบ Pleated ซึ่งของนิวแม็กจะมีจำนวนชั้นหนาถึง 7-11 ชั้น ในขณะที่ของยี่ห้ออื่นจะมีความหนาประมาณ 3-5 ชั้น เท่านั้น

4. เนื้อของ Polyester ของนิวแม็กจะมีความละเอียดกว่า ไม่เป็นขุย

เปรียบเทียบไส้กรองที่ผ่านการใช้งานมา 6,000 ชั่วโมง

  •  ผิวนอกของยี่ห้ออื่นที่เป็นฟองน้ำ เมื่อใช้นานไป ก็จะเกิดการฉีกขาดและเปื่อยยุ่ยได้ง่าย

  •  โครงเหล็กภายในของบางยี่ห้อ ก็ไม่ใช่แสตนเลส ทำให้เกิดสนิมขึ้น

  •  ของนิวแม็กผิวนอกเป็นโพลีเอสเตอร์ ไม่มีปัญหาเรื่องการฉีกขาดหรือเปื่อยยุ่ย

จ่ายแพงกว่าทำไม

     จะเห็นได้ว่า คุณภาพไส้กรองที่ บริษัท นิวแม็ก จำหน่าย มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ดังนั้น การเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรอง ควรพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามยี่ห้อที่ใช้อยู่ ทางนิวแม็กมีอะไหล่ไส้กรองที่ใช้ได้กับทุก ยี่ห้อ เช่น Hiross, Zander, Atlas, Ultrafilter, Domnick hunter จัดจำหน่าย โดยรับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปี และทาง บริษัท นิวแม็ก ยังสามารถผลิตไส้กรองตามขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page