top of page

Double Diaphragm Pump 

1.png

           Double Diaphragm Pump เป็นปั๊มที่มีความสามารถสูบ-จ่ายของเหลวได้หลากหลายชนิด ทั้งงานสูบจ่ายของเหลวทั่วไป สารเคมีประเภทต่างๆ รวมทั้งเคมีชนิดอันตรายในเรื่องของการไวไฟ จึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานปั๊มประเภทนี้  เนื่องจากใช้ลมเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊ม  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับในงานอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย 

           Double Diaphragm Pump แบรนด์ ARO มีการออกแบบชุดแอร์วาล์ว แบบ “Unbalanced” Major Air Valve ซึ่งเป็นการออกแบบให้บริเวณวาล์วด้านในมีขนาดที่ไม่สมดุล เพื่อช่วยในการป้องกันการทำงานของปั๊มไม่ให้ค้างหรือมีการหยุดนิ่ง เมื่อปั๊มทำงานเร็ว ทำให้ปั๊มสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

2-02.png

“Unbalanced” Major Air Valve"

วัสดุตัวปั๊ม (Body)  จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

  • กลุ่มของโลหะ (Metallic) จะมีวัสดุทั้ง Cast Iron , Aluminum , Stainless

  • กลุ่มของพลาสติก (Plastic) จะมีวัสดุ Polypropylene , PVDF

 

แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm)  :  Nitrile / Santoprene / PTFE / Viton

นอกจากของวัสดุภายในปั๊มที่มีให้เลือกตามความเหมาะสมแล้ว ขนาดของปั๊มก็มีให้เลือกพิจารณาได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาด  1/4"  -  3”

           เนื่องจาก Double Diaphragm Pump มีวัสดุให้เลือกตามความเหมาะสมด้านการใช้งาน  ซึ่งในการเลือกดังกล่าว จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อมูลของเหลวที่ต้องการสูบ-จ่าย เป็นหลัก โดยวัสดุส่วนสำคัญของปั๊มที่มีการสัมผัสกับของเหลว หลักๆแล้ว จะเป็นส่วนของตัวปั๊มและแผ่นไดอะแฟรม  โดย

3-02.png

              และหากทางผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องการปั๊มที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานสูบ-จ่าย ของเหลวในด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยา ที่ต้องได้รับการรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (FDA : Food and Drug Administration) เรามีปั๊มสำหรับด้านนี้เช่นเดียวกัน โดยวัสดุตัวปั๊มจะเป็น Stainless Steel 316 และแผ่นไดอะแฟรมที่สามารถใช้กับงานประเภทดังกล่าวได้ โดยได้รับการรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (FDA)

4-02.png

               นอกจากนี้ หากต้องการชุดอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา (Maintenance) ปั๊ม  เรามีทั้งในส่วนของ ชุดอะไหล่ส่วนที่ควบคุมลม (Air section) และชุดอะไหล่ที่สัมผัสของเหลว (Fluid section) หรือต้องการอะไหล่อื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแผนก Valve&Pump

5-02.png
QR-VAL.png
bottom of page